Ako nastaviť domáce pravidlá pre deti s ADHD/ADD

18 strán, o tom ako vytvoriť domáce pravidlá s prihliadnutím na špecifiká ADHD/ADD.

cena: 7€

Pre rodičov detí od 3 rokov

  • s poruchou ADHD/ADD,
  • s podozrením na ADHD/ADD,
  • ktoré prekračujú stanovené hranice

V knihe sa dočítate:

  • ako ovplyvňuje ADHD/ADD rodinný život,

  • všeobecné zásady pri tvorbe pravidiel pri ADHD/ADD,

  • podoby domácich pravidiel - pravidlá na hramonické spolužitie a pravidlá na korekciu správania,

  • krok za krokom pri tvorbe pravidiel,

  • cvičenie s pracovnými listami, ktoré pomáhajú tvoriť domáce pravidlá.

Ak máte záujem o celú pdf knihu, pošlite mi kontaktný e-mail. Do správy napíšte heslo "Ako nastaviť domáce pravidlá".

* Meno, priezvisko a adresa slúžia len na vystavenie faktúry. Správnym vyplnením údajov, urýchlite získanie pdf - knižky. Informovanie o nakladaní s osobnými údajmi.

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316