Prečo mám špecifické poruchy učenia a poruchy pozornosti riešiť? Nestačí jednoducho počkať až dieťa z týchto porúch vyrastie?

  Je možné, že vekom sa príznaky porúch zmierňujú, že rodina si zvykne, že ich dieťa nie je "dobrým" študentom a že "viac neposlúcha" ako ostatné. S takýmito tvrdeniami sa dá zmieriť. Avšak štúdie poukazujú na prepojenie porúch učenia a porúch pozornosti s inými oblasťami života. Zopár z nich Vám predstavíme.

  • Veľmi často sú tieto poruchy navzájom prepojené. Ak dieťa trpí dyslexiou, často má diagnostikovanú aj dysortografiu či dysgrafiu. Ak má dieťa ADD/ADHD, tak často má diagnostikovanú aj niektorú poruchu učenia. Podľa Dyslexia Research Institute až 60%-70% ľudí s ADD/ADHD má zároveň aj dyslexiu.
  • Deti s ADD/ADHD a s poruchou učenia s menšou pravdepodobnosťou ukončia strednú školu s maturitou a v dospelosti majú horšie platenú prácu.
  • Deti s ADD/ADHD trpia častejšie depresiami a majú menej priateľov. Deti s poruchami učenia sú častejšie pod stresom v dôsledku častých zlyhaní a školskej neúspešnosti.
  • Deti s ADD/ADHD častejšie počas dospievania fajčia, zneužívajú alkohol a iné nelegálne látky. S experimentovaním s drogami začínajú skôr ako ich rovesníci bez diagnózy.
  • Deti s poruchami učenia sú častejšie školsky neúspešné. Štúdie ukázali, že 7 až 9 ročné deti so zlými študijnými výsledkami či s nevhodným správaním začali s väčšou pravdepodobnosťou vo veku 14 alebo 15 rokov s užívaním drog ako ich rovesníci bez týchto problémov.
  • Deti s poruchami učenia denne čelia problémom. Len si predstavte ako často potrebujete niečo prečítať, napísať či vypočítať. Aj takto si dokážete určiť rozsah ťažkostí, ktoré deti s poruchami učenia môžu postretnúť v detstve a následne v dospelosti.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316