Podpora počas mimoriadnej situácie kvôli COVIDu-19

Počas tejto mimoriadnej situácie sa pokúsim ponúkať pomoc a podporu rodinám malých detí a rodinám detí s poruchou pozornosti a učenia sa.

Zostávam s Vami!

Zostávam nie len ja, ale mnoho iných, ktorým nie je osud detí a rodičov ľahostajní.

Pokúsim sa Vám zosumarizovať zoznam pomoci, ktorú môžete získať odo mňa, kolegov a kolegýň venujúcim sa deťom.

Spolu to zvládneme.

Počas celého obdobia

budem na svoje sociálne siete facebook a instagram CentrumDys pridávať príspevky ohľadom emočnej podpory detí a o tom, ako sa učiť doma (s dôrazom na podporu detí s poruchami pozornosti a učenia sa). Na sociálnych sietiach budem pridávať aj staršie blogy a články, ktoré Vám môžu byť teraz nápomocné. Buďme spolu v kontakte!

On-line, skype a telefonické poradenstvo

Výchova a rodičovstvo dáva v týchto dňoch zabrať. Všetci sme sa ocitli v nových situáciách a vo vyššom tlaku. Emócie potrebujú svoj priestor a ak ho aj nemajú, svoju cestu von si nájdu. často formou kriku, hnevu alebo strachu či úzkostí. Pre rodičov detí ponúkam poradenstvo. Okrem výchovných tém sú častými témami aj konzultácie o tom, ako nastaviť proces učenia sa doma.

Učenie doma pri poruchách učenia sa a pozornosti

Ponukou v týchto dňoch, kedy nemôžeme byť spolu osobne, je aj pomoc s aktivitami na doma. Pomôžem Vám so zostavením aktivít, ktoré podporujú oslabené funkcie CNS potrebné na učenie alebo pomoc so školským učivom.


Pomoc inde...

Psychologická podpora

Učenie doma

  • fb skupina Zavretá škola, kde nájdete inšpirácie na aktivity podľa ročníkov a predmetov,
  • Učím sa doma, web stránka o učení doma pre deti, mládež i seniorov. Zatiaľ dominujú aktivity pre druhý stupeň ZŠ, avšak postupne sa rozširuje o témy ako Humanité vedy, Zdravý životný štýl, Mäkké zručnosti, Materinský jazyk a Cudzie jazyky.

Ešte viac

Môj blog  Zatvorení kvôli korone o emóciách, hneve a odpúšťaní si.


Môj blog na denníku N Koronavírus v detských hlavách o tom, ako s deťmi hovoriť o koronavíruse.

Článok Vitalii Bella Ako učiť deti doma? na denníku N

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so ochranou osobných údajov