Čo znamená pojem "dieťa ohrozené vznikom špecifickej poruchy učenia alebo pozornosti"

Tento termín je odvodený od iniciatív nazývaných "Recognition and Response/ Rozpoznaj a konaj". Tieto iniciatívy vznikajú, aby pomohli rodičom detí vo veku 3-5 rokov. Deti, u ktorých sa objavujú varovné signály, sa stávajú ohrozenejšími pre vznik poruchy učenia, pozornosti alebo pre vznik problémov s učením.

Tieto iniciatívy sa snažia "ohrozené deti" čo najskôr nájsť cez varovné signály. Vytvárajú sa prevenčné programy, aby ešte pred nástupom do školy. Vďaka tomu možno reagovať skôr a oveľa efektívnejšie. Prevenčný program pripraví dieťa i rodinu na zvládnutie školy a zabezpečí deťom oveľa lepšie školské výsledky. Tento čas, Vám už nikto nikdy nevráti.

Výskumy ukazujú, že do skupiny detí ohrozených vznikom špecifickej poruchy učenia alebo pozornosti patria:

  • deti, ktoré vykazujú varovné signály. Čím viacej varovných signálov vykazuje Vaše dieťa, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa ho problémy s učením a pozornosťou budú týkať.
  • deti, ktoré majú v rodinnej anamnéze výskyt špecifickej poruchy učenia alebo pozornosti. Ak sa vo Vašej rodine objavila napr.: dyslexia, tak je 50% šanca, že ju bude mať aj Vaše dieťa,
  • deti s oneskoreným vývinom reči. Výskumy ukazujú, že ak má dieťa oneskorený vývin reči, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa ho bude týkať problém dyslexie. Výskumy sa rôznia v tvrdeniach koľko percentná táto pravdepodobnoť je. Percentuálne odhady sa pohybujú v rozmedzí od 40% -70% .
  • deti predčasne narodené. Jednou z príčin vzniku špecifických porúch učenia a pozornosti je aj psychická a fyzická nezrelosť centrálnej nervovej sústavy. Aj preto bývajú predčasne narodené deti sledované vo väčšej miere ako deti narodené v termíne.
  • deti, ktorým bol pri pôrode alebo tesne po obmedzený prísun kyslíka. Pridusenie alebo výpadok dýchania môže spôsobiť zmeny na mozgu a zmeny v jeho fungovaní. Mozog je orgán, ktorý veľmi citlivo reaguje na nedostatok kyslíka. Mozog sprotrebuje až 20% kyslíka, ktorý obieha telom. Aj niekoľkosekundové zamedzenie prísunu kyslíka v mozgu vyvoláva zmeny v nervových bunkách.
  • deti s oneskoreným vyhranením laterality ruky. Zjednodušene lateralita určuje či sme praváci alebo ľaváci. Komplikovanješie je lateralita uprednostňovanie akéhokoľvek párového orgánu človeka (či preferujeme používanie pravého oka, ucha, nohy a pod.) Lateralita ruky je do 2 rokov väčšinou nevyhranená. Teda dieťa používa obe ruky. Medzi druhým a tretím rokom života sa lateralita vyhraňuje. Čiže u väčšiny detí sa lateralita vyhraní po dosiahnutí 3. - 4. veku života.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316