Varovné signály dysgrafie pre predškolský vek

3 - 6 rokov

Ťažkosti s písaním a kreslením

 • Vaše dieťa má nesprávny úchop ceruzky.
 • Vaše dieťa si sťažuje, že ho bolí ruka pri kreslení alebo písaní.
 • Vaše dieťa drží ceruzku alebo pero kŕčovito.

Dysgrafia spôsobuje, že deti majú problém s jemnou motorikou.

Ťažkosti s kreslením tvarov a s obkresľovaním

 • Vaše dieťa nevie prekresľovať tvary (napr.: kruh, štvorec) alebo písmena.
 • Vaše dieťa kreslí tvary alebo písmena príliš malé alebo príliš veľké.
 • Vaše dieťa píše písmenka podľa predlohy oveľa pomalšie ako jeho rovesníci, aj po precvičovaní.
 • Pre Vaše dieťa je ťažké kresliť podľa predlohy.

Dysgrafia spôsobuje ťažkosti v tzv. pracovnej pamäti. Pre dieťa s dysgrafiou je veľmi ťažké uchovať v pamäti tvar, ktorý má nakresliť na papier.

Rýchlejšia únava pri kreslení a písaní

 • Vaše dieťa si málokedy samo od seba vyfarbuje omaľovánky.
 • Vaše dieťa sa pri písaní a kreslení vŕtí a necíti pohodlne.
 • Vaše dieťa vydrží kresliť si alebo písať si kratšie ako jeho rovesníci.
 • Vaše dieťa sa vyhýba kresleniu a písaniu.

Dysgrafia spôsobuje, že kreslenie a písanie je pre deti moc ťažké. Preto túto činnosť nemajú radi a vyhýbajú sa jej.