Varovné signály dysgrafie pre školský vek

6 a viac rokov

Problém s krasopisom

 • Vaše dieťa píše písmenka buď moc veľké alebo moc malé.
 • Vaše dieťa píše rovnaké slová rôzne.
 • Vaše dieťa píše písmenka v slovách v rôznych veľkostiach.
 • Vaše dieťa nevie po sebe napísaný text prečítať.

Dysgrafia spôsobuje, že má dieťa problém osvojiť si mechanizmus písania, vrátane krasopisu.

Chaotický písomný prejav

 • Vaše dieťa nedokáže písať rovno.
 • Vaše dieťa nedodržuje okraje strán.
 • Vaše dieťa má nepravidelné medzery medzi slovami. Medzery sú buď moc malé alebo moc veľké.
 • Pracovné listy Vašeho dieťaťa sú plné škrtancov.
 • Vaše dieťa často gumuje a opravuje písané slová.
 • Vaše dieťa pri písaní používa aj tlačené aj písané písmo.

Dysgrafia spôsobuje ťažkosti v priestorovom vnímaní.

Problém písať slová na papier

 • Vaše dieťa si sťažuje, že nedokáže napísať slovo na tabuli.
 • Vaše dieťa používa vágne slová (napr.: hmmm, eee).
 • Vaše dieťa opakuje rovnaké slová stále a stále dookola.
 • Vaše dieťa sa vyhýba písaniu.
 • Vaše dieťa si pri písaní šepká aj keď jeho rovesníci už píšu bez šepkania.

Dysgrafia spôsobuje ťažkosti so spracovaním jazyka. Kvôli tomu je písanie pre deti s dysgrafiou veľmi vyčerpávajúce.

Chýbanie interpunkčných znamienok

 • Vaše dieťa často píše veľké písmená v strede slova.
 • Vaše dieťa píše slová spolu.
 • Vaše dieťa vynecháva vo vete slová alebo v slovách písmená.
 • Vaše dieťa má nedokončené vety.

Dysgrafia spôsobuje problémy vo fungovaní pamäte. Zapamätanie si pravidiel pravopisu je pre deti s dysgrafiou oveľa náročnejšie.