Varovné signály dyskalkúlie predškolský vek

arovné signály dyskalkúlie predškolský vek

3 - 5 rokov

3 - 5 rokov

Problém spojiť číslicu so skupinkou vecí

 • Vaše dieťa nevie koľko kúskov má priniesť, ak mu poviete "dones dve jablká".
 • Vaše dieťa Vám podá 3 kocky, ak mu poviete, aby podalo 4.

Dyskalkúlia spôsobuje, že dieťa nevie pochopiť symbolickú povahu čísla.

Problém s triedením vecí

 • Vaše dieťa má problém triediť veci napr.: pri ukladaní príbora pomieša lyžičky s nožmi.
 • Vaše dieťa nevie triediť veci podľa tvaru, farby či veľkosti.

Dyskalkúlia postihuje schopnosť logického myslenia, to spôsobuje, že triedenie vecí a symbolov je pre dieťa s dyskalkúliou veľmi ťažké.

Problém s číselnou pamäťou

 • Vaše dieťa si nepamätá číslo domu.
 • Vaše dieťa si nedokáže zapamätať číslo rýchlej zdravotnej služby 112.

Dyskalkúlia spôsobuje problémy vo fungovaní pamäte, zvlášť ak ide o zapamätanie si čísel.

Problémy s číselnými symbolmi

 • Vaše dieťa nevie spojiť číselný symbol napr.: 2 so slovom dva.
 • Vaše dieťa nevie spojiť číselný symbol napr.: 2 s dvoma jablkami.
 • Vaše dieťa má problém prepojiť číslo s reálnymi situáciami napr: nerozumie, že 2 môže označovať rôzne veci napr.: 2 jablká, 2 koláče.

Dyskalkúlia postihuje schopnosť symbolizácie. Dieťa sa nevie odpútať od názorových predstáv a preniesť ich do symbolu čísla.

Ťažkosti pochopiť množstvo

 • Vášmu dieťaťu nevadí, ak dostane menej cukríkov ako kamarát.
 • Vaše dieťa nevie určiť, kde je viac a kde je menej.
 • Vaše dieťa tvrdí, že niečo trvá veľmi dlho, aj keď to trvá len pár minút (napr.: čakanie u doktora).

Dyskalkúlia spôsobuje ťažkosti v oblasti číselných predstáv, čo vedie k problémom v rozvoji ďalších matematických schopností.