Varovné signály dyslexie pre predškolský vek

3 - 5 rokov

Rozpráva ako menšie deti

 • Vaše dieťa často nesprávne vyslovuje slová, ktoré počuje lietadlo - liedadlo.
 • Vaše dieťa má menšiu slovnú zásobu ako jeho rovesníci.
 • Vaše dieťa má chudobnú slovnú zásobu.
 • Vaše dieťa začalo rozprávať neskôr ako jeho rovesníci.

Výskumy poukazujú na významné prepojenie medzi oneskoreným vývinom reči a vznikom dyslexie.

Má problém nazývať veci pravými menami

 • Ak si vypýtate pohár, dieťa Vám donesie tanier.
 • Vaše dieťa sa nerado učí pomenovávať farby, čísla či abecedu.

Dyslexia ovplyvňuje spôsob akým mozog spracováva jazyk. To spôsobuje, že je pre dieťa ťažšie správne spájať symboly, pomenovania, nadradené pojmy (napr:: ovocie)

Problémy s rýmami

 • Vaše dieťa nevie dopĺňať jednoduché rýmovačky napr.: hojda, hojda padla mačka z ______, en ten tičky, dva ______).
 • Vaše dieťa si nevymýšľa vlastné rýmy.
 • Vaše dieťa sa nevie naučiť jednoduché riekanky a pesničky.

Dyslexia ovplyvňuje sluchovú diskrimináciu a preto majú deti problém naučiť sa rýmy.

Problémy v spoznávaní zvukov

 • Vaše dieťa zamieňa zvuky a slabiky v dlhých slovách.
 • Vaše dieťa pridáva hlásky v slovách napr.: ceruzska.

Neplní inštrukcie a príkazy

 • poviete mu aby doniesol tričko a topánky a Vaše dieťa donesie len topánky.
 • Vaše dieťa potrebuje častejšie pripomínať pravidlá napr.: v škôlke, v materskom centre.

Deti s dyslexiou nemusia byt schopné pochopiť všetko do detailov, najmä pri zdĺhových pokynoch a príkazov. Takéto deti dokážu "počuť" len pár prvých alebo posledných slov.