Varovné signály dyslexie pre školský vek

6 a viac rokov

Plynulosť čítania

 • Vaše dieťa využíva tzv. dvojité čítanie, najskôr si slovo prečíta potichu a potom ho prečíta nahlas.
 • Vaše dieťa často pri čítaní používa dlhé pauzy alebo pomocné slovíčka hmmm, aaa.
 • Vaše dieťa pri čítaní preskakuje riadky.

Dyslexia narúša spoluprácu ľavej a pravej hemisféry, ktorá je pri rozvoji čitateľských schopností nevyhnutná.

Problém vyslovovať nové slová

 • Vaše dieťa si nie je isté, ktoré písmeno vydáva aký zvuk.
 • Vaše dieťa má problém vyslovovať neznáme slová.
 • Vaše dieťa sa vyhýba čítaniu nahlas, pretože čítanie nahlas ho uvádza do rozpakov.
 • Vaše dieťa sa hanbí čítať nahlas.

Schopnosť čítať zahŕňa schopnosť dekódovať alebo rozdelovať slová do zvukových jednotiek nazývaných fonémy. Dyslexia túto schopnosť narúša.

Čítanie z kníh je nuda

 • Vaše dieťa sa nezaujíma o svoje obľúbené postavy alebo o obľúbené témy, pokiaľ o nich má čítať v knihe.
 • Vaše dieťa číta pomaly a nerozumie prečítanému textu.

Deti s dyslexiou sa sústredia, aby správne vyslovili slová. To spôsobuje, že majú problém porozumieť vete alebo dlhším odstavcom.Problém pamätať si detaily prečítaného textu

 • Vaše dieťa má problém si zapamätať o čom bol príbeh, ktorý čítalo predchádzajúci deň.
 • Vaše dieťa má problém prepojiť informácie, ktoré číta s tými, ktoré už ovláda.
 • Vaše dieťa nevie podľa popísaného návodu vyrobiť panáčika z gaštanov.

Deti s dyslexiou majú problém sústrediť sa na čítanie. Keďže je pre ne čítanie vyčerpávajúce, tak sa radšej zameriavajú na "čo najrýchlejšie prečítanie" a nie na skutočné učenie sa z kníh.

Mýli si poradie písmen

 • Vaše dieťa často nesprávne vyslovuje alebo číta slová napr.:namiesto potápač povie popátač.
 • Vaše dieťa pridáva alebo vynecháva písmena a slabiky pri čítaní.
 • Vaše dieťa nahrádza pri čítaní hlásky v slove napr.: namiesto polámal povie pamálal.

Dyslexia narúša zrakovú analýzu a syntézu, čo komplikuje čítanie.

Problém v zrakovom a sluchovom vnímaní

 • Vaše dieťa vynecháva predložky.
 • Vaše dieťa si zamieňa zrakovo podobné slová alebo písmená.
 • Vaše dieťa ignoruje prípony.

Dyslexia spôsobuje problémy v zrakovom alebo sluchovom vnímaní. To neznamená, že Vaše dieťa zle vidí alebo počuje, ale nesprávne interpretuje zrakové a sluchové podnety.