Dyslexia

Čo je dyslexia?

Je špecifická porucha učenia, ktorá zapríčiňuje ťažkosti v oblasti čítania a porozumenia prečítaného textu.

Dyslexia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je  dieťa lenivé alebo hlúpe.

Dyslexia sa väčšinou diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškolský vek je ideálny na začatie nápravy.

Prezrite si varovné signály dyslexie. Pokiaľ sa u Vašeho dieťata tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dyslexiu zaujímať viacej.

Čo mám robiť, ak spozorujem varovné signály


  1. Zistite si o dyslexii viac. Pokiaľ ste presvedčení, že sa vás tento problém týka, vyhľadajte odbornú pomoc. Neváhajte ma kontaktovať.
  2. Ak si nie ste istí, využite konzultáciu. Aj jedna konzultácia vám vie objasniť ďalšie kroky.
  3. Urobte si skríning reči a zistite ako na tom vaše dieťa s rečou je. Výskumy ukazujú významné prepojenie medzi oneskoreným vývinom reči a vznikom dyslexie. V tejto oblasti realizujem skrínigy do 5. roku života dieťaťa.
  4. Pôsobte prevenčne a pripravte sa na školu. Ak vaše dieťa ešte nedovŕšilo 6 rokov, začnite s prevenčnými aktivitami zameranými na rozvoj psychických funkcií potrebných na čítanie napr.: zraková a sluchová diskriminácia, fonematické uvedomovanie, analýza a syntéza, pamäť. Využite náš stimulačný program.
  5. Pomôžte svojmu školákovi a školáčke. Pokiaľ vášmu dieťaťu nejde čítanie, využite službu korekčného programu pre deti s poruchou učenia (nemusíte čakať, kým sa potvrdí diagnóza dyslexie).


Zdroje:


Ak máte otázky, kontaktujte ma