Dyspraxia

Dyspraxia je špecifická porucha koordinácie pohybov, V slovenských podmienkach je zriedka diagnostikovaná. Jej dopad na život dieťaťa je však veľký. Často sa spája aj s inými poruchami (ADHH/ADD, dysgrafia alebo iné poruchy vnímania). Zároveň patrí k poruchám, ktoré sú viditeľné už v predškolskom veku. Predškolský vek je ideálny na začatie korekcie. Dyspraxia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa lenivé alebo hlúpe.

Prezrite si varovné signály. Pokiaľ sa u Vašeho dieťaťa tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dyspraxiu zaujímať viacej.

Varovné signály

NOVORODENECKÝ A BATOĽACÍ VEK

do 3 rokov

 • ťažkosti s dojčením, neskôr ťažkosti so samostatnosťou pri jedení,
 • neskôr napĺňa vývinové miľníky v oblasti hrubej motoriky (napr.: oneskorené lozenie, pretáčanie sa, samostatné sedenie atď),
 • preskakovanie vývinových míľnikov (napr.: preskakuje fázu štvornožkovania),
 • oneskorenie vo vývine reči, ťažkosti s ohybnosťou jazyka a pier (tzv. oromotorikou),
 • ťažkosti s odpliekovaním, ťažkosti s používaním toalety,
 • vyhýba sa hre so stavebnicami, dieliky ukladá hrubou silou.
PREDŠKOLSKÝ VEK

od 6 rokov

 • pôsobí neohrabane (naráža, zakopáva),
 • dlho mu trvá, kým sa naučí nové pohybové vzorce (napr.: jazda na kolobežke, odrážadle, rozhúpanie sa na hojdačke),
 • pri jedení veľmi špiní, preferuje jedenie rukami,
 • má nesprávny úchop ceruzky, nevie držať nožnice, príbor,
 • preferuje hru s dospelými alebo mladšími deťmi,
 • malý záujem o tzv. imaginatívnu hru (tzv. hra na niečo) alebo má ťažkosti rozvíjať hru,
 • ťažkosti so sebaobsluhou (obliekanie sa, zapínanie gombíkov, atď)

Čo môžem robiť?

 1. Zistite si o ADHD/ADD viac.
 2. Zistite, či sú vaše obavy oprávnené a spoznajte senzorický profil vašeho dieťaťa.
 3. Využite stimulačný program na podporu oslabených funkcií mozgu ešte pred nástupom do školy.
 4. Spoznajte špecifiká výchovy dieťaťa s varovnými signálmi.

Porozprávajme sa

Nemusíte riešenie hľadať sami

vyplnením formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov