On-line služby poskytujú určité výhody, ale na druhej strane môžu byť oproti osobnému kontaktu limitujúce.

Pri on-line poradenstve sa nedá ovplyvniť preťaženosť siete a sila signálu. Kvalita zvuku či obrazu môže byť v dôsledku slabého signálu nedostatočná, čo môže pôsobiť rušivo. Môže dôjsť k technickému problému a prerušeniu spojenia. Niekedy sa tak môže stať v nevhodnej dobe.

Skype videohovor

Vo všeobecnosti je skype hovor najbližší osobnej komunikácii. Môžeme sa vidieť, vnímať neverbálne signály. Riziko predstavujú najmä technické problémy, ktoré môžu pôsobiť rušivo. Oproti osobnému stretnutiu pri ňom absentuje možnosť prehrania si niektorých situácií či možnosť dovysvetliť hovorené napr.: napísaním nejakej schémy na papier.

Skype hovor

Ponúka anonymitu. Nie je celkom bez neverbálnych signálov - počujeme vzájomne tón hlasu, rozrušenie a pod. Ponúka pohodlný priestor na rozhovor. Chýba pri ňom vizuálny kontakt. Dlhší telefonát môže byť náročný na udržanie pozornosti.

Chat

Ponúka anonymitu. Stretli sme sa v prítomnom čase - teda tu a teraz. To umožňuje kladenie doplňujúcich otázok. Absentujú pri ňom všetky neverbálne signály, čo môže viesť k nedorozumeniu. Je zdĺhavejšie, pretože dlhšie trvá, kým človek niečo napíše a prečíta. Na druhej strane je chat vizuálny. Môžete si ho vytlačiť a vrátiť sa k nemu neskôr. S odstupom času vidieť riešenia inak. Tempo rozhovoru určujete Vy a máte čas spracovať informácie.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316