Filiálna terapia

Filiálna terapia je kurz rodičovských zručností, ktorý sa zameriava na zlepšenie vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Pre mňa osobne je čarovná práve tým. Nepovažuje za najdôležitejšie nácvik zručností, i keď na kurze prítomný je, ale budovanie pozitívneho vzťahu. V tom ju považujem za inú oproti klasickým kurzom rodičovských zručností.

Rodič sa počas kurzu naučí novým zručnostiam, ale najmä sa naučí nazerať na svoje dieťa novým spôsobom.

Filiálna terapia je určená rodičom,

 • ktorých znepokojuje správanie detí,
 • ktorých znepokojujú emocionálne prejavy detí,
 • ktorí chcú pomôcť svojmu dieťaťu prekonať ťažké obdobie,
 • ktorí chcú podporiť pozitívnu atmosféru doma,
 • ktorí chcú menej kričať na svoje deti,
 • ktorí majú pocit, že sa im výchova vymyká z rúk.
 • ktorí chcú nájsť súznenie so svojimi deťmi,
 • ktorí chcú mať jednoducho lepší vzťah so svojimi deťmi,
 • rodičom detí vo veku od 3 - 10 rokov.

cena: 180€

 • možnosť platby na splátky,
 • v cene 10 stretnutí, manuál, občerstvenie,
 • storno podmienky: v prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradníka neplatíte storno poplatky. Vyhradzujem si právo na úhradu 50% z ceny v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 10 dní od začatia kurzu ( do 31.1. ) a plnú sumu v prípade odhlásenia sa od 1.2 . Toto právo si neuplatňujem automaticky, ale len, ak v dôsledku odhlásenia bude ohrozená realizácia kurzu.

veľkosť skupiny max. 5 ľudí

Filiálna terapia mení vzťah k vašemu dieťaťu za pomoci tzv. hrových polhodiniek. Na stretnutiach sa budeme učiť hrať sa s dieťaťom tak, aby ste využili liečivý potenciál hry. To, čo sa naučíte si raz týždenne vyskúšate u vás doma. Stretnete sa so svojim dieťaťom v novom svete. Vo svete kde ste len vy, ono a hračky. Vaša hra nebude obyčajná, bude výnimočná. Ocitnete sa vo svete, kde nepanujú povinnosti. Snáď len jedna. Byť tu počas 30 minút plne pre svoje dieťa.

Upozornenie: od momentu, kedy uvažujete nad týmto kurzom, vytriedené hračky, ktoré nepoužívate radšej nevyhadzujte. Na tomto kurze sa vám môžu zísť :)

Viac o kurze si môžete prečítať v mojom článku Filiálna terapia - kurz rodičovských zručností zameraný na zlepšenie vzťahu.

Počas 10 týždňov sa budeme venovať rozvoju rodičovských zručností. Predstavíme si témy:

 • empatia a jej vyjadrenie
 • emócie a ich reflektovanie
 • zadávanie hraníc,
 • dávanie možností ako učenie dieťaťa preberať zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
 • posilňovanie sebavedomia dieťaťa,
 • povzbudzovanie a oceňovanie namiesto pochvaly.

Na našich stretnutiach sa budeme veľa rozprávať o tom, ako to máte doma, budeme si trénovať nové zručnosti. Vy si ich doma budete skúšať najskôr počas hrových polhodiniek a neskôr aj mimo nich. Budete mať čas, aby sa vám dostali pod kožu.

Verím, že na konci kurzu budete iní/iné.  Vďaka hrovým polhodinkám sa nezmení len vaše dieťa, ale zmeníte sa aj vy. Budete pripravenejší prekonávať každodenné výzvy, ktoré rodičovstvo ponúka. Budete vnímavejšími rodičmi. Verím tomu vďaka osobnému zážitku. Filiálna terapia mi mení vzťah s mojimi deťmi a zmenila vzťah môjho manžela k našim deťom. To, čo ako rodina prežívame, vám s radosťou odovzdám.

Myslela som si, že to bude jednoduchšie. Absolvovala som už kurz "Rešpektovat a být rešpektován" a tak som myslela, že veľa vecí viem. Tu som si uvedomila veľa nového. Zmenil sa môj pohľad a cítim, že deti vychovávam inak.

Mirka, mama dvoch dcér

Bolo super, že sme sa stretávali, že to nebolo on-line. Je to iná kvalita sústredenia, keď tu sedíme spolu, ako keď sme každá sama za PC. Bolo úžasné, že sme sa stretávali viaceré mamy, s viacerými príbehmi. Mohla som vidieť ako rôzne reagujú deti na rovnaké vety.

Jula, mama dvoch synov

Počas kurzu som sa začala sústrediť na to dobré, čo spolu so synom máme. Predtým som syna veľa vnímala cez problémy, ktoré spolu máme. Keď som s tým prestala, syn začal cítiť tú zmenu. Prestal si hovoriť "nedokážem to", prestal sa vyhrážať "vyskočím z okna"... stal sa spokojnejším.

Eva, mama 8 syna s diagnózou ADHD a s prežitou epizódou šikany v škole

Aktuálne

Momentálne prebieha  prihlasovanie na kurz v obci Podolie od 9. februára - 6. apríla 2019.

Miesto konania knižnica Podolie. Knižnica sa nachádza v Kultúrnom dome, Podolie 566.

Kurz bude prebiehať každú druhú sobotu v čase od 9:00 - 12:00 v dňoch:

 • 9. februára
 • 23. februára
 • 9. marca
 • 23. marca
 • 6. apríla


Chcem sa prihlásiť na kurz filiálnej terapie