Keď čítanie nejde hladko

Vedli ste, že čítanie sa začína rozvíjaním predčitateľských zručností? Sú to zručnosti, ktoré sa postupne rozvíjajú a vďaka ním deti  sú schopné naučiť sa čítať. Cielene tieto zručnosti s deťmi rozvíjajú pani učiteľky v škôlke alebo logopedičky vo svojich ambulanciách.

Fonematické uvedomovanie

Existuje jedno krkolomné slovo - fonematické uvedomovanie. Je to parádna "vecička". Ide o schopnosť mozgu na základe zvuku

 • identifikovať hlásky v počutom slove,
 • určovať ich mäkkosť či tvrdosť,
 • vedieť určiť dlhú a krátku hlásku,
 • vnímať ich zvuk (teda či je slovo rovnaké alebo iné) alebo
 • vedieť určiť počet slabík.

Rovnica o fonematickom uvedomovaní hovorí, že čím je táto schopnosť lepšia, tým bude Vaše dieťa lepšie v čítaní.

Ak prváčikovi nejde čítanie

Pokiaľ čítanie s vaším prváčikom nejde úplne hladko, môžete mu pomôcť cez hry a cvičenia, ktoré fonematické uvedomovanie rozvíjajú. Pomáhajú "naštartovať" mozog, aby bol na čítanie pripravený. Môže to byť prvá pomoc pri problémoch s čítaním. Sú vhodné ako alternatíva k domácim cvičeniam, aby ste nemuseli "len"  čítať.

Tieto cvičenia sa nachádzajú na prvých stránkach šlabikárov. Takže skúste pokračovať a vymýšlať podobné cvičenia. Môžete siahnuť po cvičeniach opísaných v tomto blogu.


Komu sú takéto hry a cvičenia určené

Fonematické uvedomovanie je vhodná aktivita pre:

 • všetky deti predškolského veku,
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • pre deti, ktoré vykazujú varovné signály dyslexie,
 • pre deti, ktoré vykazujú prvé problémy s čítaním,
 • pre deti, ktoré navštevujú v predškolskom veku logopedické ambulancie.

Je fajn robiť takéto cvičenia ešte pred začiatkom nástupu do školy. Zvlášť pre deti s varovnými signálmi dyslexie.

Návrhy aktivít

 • rovnaké či rozdielne? rodič hovorí dvojice zvukovo podobných slov (latka -látka) a rovnakých slov (babka-babka) a dieťa hovorí, či sú slová rovnaké alebo rôzne,
 • slovný futbal. Rodič povie slovo a dieťa povie slovo, ktoré začína na posledné písmenko rodičovho slova (malina - autobus - slon - nanuk...),
 • ako znejú hlásky. Rodič vytlačí pár obrázkov alebo donesie reálne predmety, dieťa si prezrie obrázok/ predmet, vysloví ho nahlas a povie na aké písmenko začína alebo končí. Poprípade, môže mať písmenka a na obrázok priloží písmenko. Viac o tejto hre nájdete aj tu.
 • vytlieskavanie slov na slabiky.
 • tvorba rýmov.

4 pracovné listy na rozvoj fonematického uvedomovania