Zoznam príznakov ADHD/ADD

  Americká psychiatrická asociácia vypracovala Diagnostický a štatistický manuál (DSM-V)

  Vo svojej piatej aktualizácii zadefinovala, že pre diagnostikovanie ADD/ADHD musia byť splnené nasledovné skutočnosti:

  • niektoré príznaky sa prejavili do 12 veku života,
  • niektoré príznaky sa musia prejaviť aspoň v dvoch rôznych prostrediach napr.: doma a v škole,
  • je potrebných aspoň 5 prítomných znakov pre dospievajúcich a dospelých,
  • je potrebných aspoň 6 prítomných znakov pre deti,
  • príznaky pretrvávajú minimálne 6 posledných mesiacov,
  • ADHD (typ s prevahou hyperaktivity a impulzivity) - je prítomných 6 a viac príznakov z oblasti hyperaktivita a impulzivita,
  • ADD (typ s prevahou poruchy pozornosti) - je prítomných 6 a viac príznakov z oblasti nesústredenosť
  • ADD/ADHD (kombinovaný typ) - je prítomných 6 a viac príznakov z oblasti nesústredenosť a 6 a viac príznakov z oblasti hyperaktivita a impulzivita.

  Príznaky oblasť nesústredenosť:

  • Vaše dieťa prehliada detaily alebo často robí chyby z nepozornosti.
  • Vaše dieťa má často problémy udržať pozornosť pri plnení úlohy alebo pri hre.
  • Vaše dieťa pôsobí akoby nepočúvalo, aj keď na neho hovoríte priamo.
  •  Vaše dieťa často nedokáže dokončiť školské úlohy alebo iné povinnosti po zadaní inštrukcie.
  • Vaše dieťa má často problémy s organizovaním aktivít.
  • Vaše dieťa sa často vyhýba alebo nechce robiť veci, ktoré vyžadujú sústredenie a duševné úsilie napr.: domáce úlohy.
  • Vaše dieťa často stráca alebo zabúda veci potrebné na plnenie úloh (napr.: školské pomôcky).
  • Vaše dieťa sa často ľahko rozptýli.

Príznaky oblasť hyperaktivita a impulzivita:

 • Vaše dieťa je neposedné, často hýbe rukami a nohami, vrtí sa na stoličke.
 • Vaše dieťa často neobsedí na stoličke aj keď sa to od neho očakáva (napr.: v čakárni, v škole).
 • Vaše dieťa veľa behá a lozí aj v situáciách, keď je to nevhodné (napr.: v kostole, v škole, v čakárni).
 • Vaše dieťa sa nevie hrať v tichosti.
 • Vaše dieťa je veľmi rýchle, je stále v pohybe "ako na baterky".
 • Vaše dieťa príliš veľa hovorí.
 • Vaše dieťa často odpovedá na otázky ešte predtým ako dokončíte otázku.
 • Vaše dieťa má problém čakať napr.: v rade v obchode, na lístky do kina.

Zdroj: https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/documents/adhd-symptom-checklist.pdf

Ak máte otázky, kontaktujte ma