Korekčné programy

Individuálne stretnutia zamerané na špeciálnopedagogickú korekciu porúch učenia. Sú určené

 • deťom, ktorým bola diagnostikovaná špecifická porucha učenia

  1. dyslexia - špecifická porucha čítania,

  2. dysgrafia - špecifická porucha písania,

  3. dysortografia - špecifická porucha v oblasti používania gramatiky,

  4. dyskalkúlia - špecifická porucha v oblasti matematiky.

 • deťom, ktorým ešte nebola diagnostikovaná špecifická porucha učenia, ale rodičia sa obávajú, že ju dieťa má,

 • deťom na prvom stupni ZŠ, ktoré sú školsky neúspešné,

 • deťom na prvom stupni ZŠ, ktoré potrebujú zvládnuť konkrétne učivo (napr.: počítanie s prechodom cez 10, násobilka, vybrané slová, zbaviť sa tzv. počítania na prstoch),

 • deťom s poruchou senzorickej integrácie.
 • cena: 20€/ 45 min.

 • v cene je zahrnutá príprava na stretnutie, výroba pomôcok, komunikácia s rodičom

Ako prebieha korekčný program?

Vypracujem individuálny korekčný plán priamo "šitý na mieru" dieťaťa. Využívam silné stránky a záujmy dieťaťa. Pracujem rôznymi formami, nie len formou papier-pero. V prípade poruchy senzorickej integrácie, je korekcia cielená aj na zlepšenie senzorického spracovania. Vďaka tomu zapájame pri učení viaceré zmysly a korekcia má hravý charakter. Preferujem pri práci spoločnú hru s dieťaťom oproti korekcii za pomoci PC programu.

Rodič je pravidelne informovaný o napredovaní dieťaťa. Buď formou telefonického rozhovoru alebo písomne.


Do korekčného programu uprednostňujem deti, ktoré CentrumDys navštevovali už v predškolskom veku.

V prípade záujmu ma kontaktujte