Moje dieťa má varovné signály. Bude mať špecifickú poruchu pozornosti alebo učenia?


Varovné signály neznamenajú, že Vaše dieťa bude mať špecifickú poruchu učenia alebo pozornosti. Varovné signály zaraďujú Vaše dieťa do skupiny detí, ktoré sú ohrozenejšie vznikom poruchy učenia alebo pozornosti.


Diagnostika je dlhodobý proces. Vačšinou sa špecifická porucha učenia diagnostikuje po nástupe do školy (2. - 3. ročník). Až následne sa mu poskytuje odborná starostlivosť. Je to veľká škoda. Dieťa stratilo cenné roky na prípravu. Varovné signály sú tu preto, aby nás upozornili, že škola môže byť pre dieťa náročná. Prevenčné programy umožňujú rozvíjať oslabené psychické funkcie a stimulovať silné stránky dieťaťa. To všetko robia ešte pred nástupom do školy. To je veľmi dôležité. Vďaka tomu dieťa nastupuje do školy pripravenejšie.

Táto príprava sa robí hravou formou a v čase, keď nie je potrebné vyvolávať tlak spôsobený učebnými osnovami. Nástup do školy je pre každé dieťa náročné. Pre dieťa s poruchou učenia alebo pozornosti je často zdrvujúci.

Je pravda, že v predškolskom veku Vám nikto s určitosťou nepovie, či Vaše dieťa bude mať poruchu učenia alebo pozornosti. Na druhej strane, ak ju mať bude, už nikdy nedobehnete to, čo ste mohli začať robiť roky dozadu. Ak Vaše dieťa má varovné signály, má väčšiu pravdepodobnosť, že mu neskôr porucha učenia alebo pozornosti bude diagnostikovaná oproti deťom, ktoré varovné signály nevykazujú.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316