pdf knihy


Pre rodičov ponúkame pdf knihy, ktoré sa zaoberajú problematikou porúch učenia a pozornosti. Cieľom pdf kníh je poskytnúť rodičom ucelené informácie a praktické rady.

Ako nastaviť domáce pravidlá

Kniha popisuje ako vytvoriť domáce pravidlá. Je vhodná pre rodičov detí od 3 rokov. Kniha prihliadá na špecifiká ADHD/ADD.

Ako pomôcť dieťaťu s dysgrafiou

Kniha popisuje návod ako rozvíjať písanie doma