Poradenstvo pre rodičov

Poradenstvo ponúka rodičom podporu v náročných obdobiach výchovy dieťaťa alebo pomoc pri hľadaní odpovedí v oblastiach porúch pozornosti (ADHD/ADD) alebo porúch učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dyspraxia).

Nestaviam sa pri ňom do pozície odborníčky. Rada sa opieram o Vaše dobré skúsenosti a k nim dopĺňam stratégie a rodičovské zručnosti, ktoré by sa mohli hodiť. Verím, že rodičia majú nezastupiteľné miesto pri pomoci svojim deťom.

Pre koho?

 • pre rodičov detí, ktorých správanie vyvoláva obavy,
 • pre rodičov detí, ktorí riešia akútny problém v správaní dieťaťa,
 • pre rodičov detí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o poruchách pozornosti alebo učenia sa,
 • pre rodičov detí, ktorí sa obávajú o vývin svojho dieťaťa.

Čo môžete získať?

Počas poradenstva spoločne hľadáme odpovede na Vaše otázky. Hľadanie odpovedí je našou spoločnou prácou, aby sme našli tie, ktoré vyhovujú Vám.

Vy ste tí, ktorí si vyberajú z ponuky rodičovských zručností tie, ktoré dokážete používať. Pri poradenstve sa nedržím len jedného výchovného konceptu, ale snažím sa vyberať z ponuky viacerých štýlov. Pri riešení problémov hľadáme efektívne stratégie, ktoré môžete využiť pre uľahčenie výchovy svojich detí. Pokiaľ Vaše dieťa prekonáva ťažké obdobie, je mojim cieľom zoznámiť Vás s nástrojmi pomoci, aby ste vedeli byť dieťaťu oporou v ťažkých chvíľach.

V oblastí porúch pozornosti a učenia sa sa nezameriavam len na oblasť poruchy. Je pre mňa dôležité ukázať Vám ako poruchy ovplyvňujú život dieťaťa v každej oblasti fungovania. Preto okrem informácií ohľadom poruchy, je pre mňa dôležité ukázať Vám aj prepojenie vplyvu poruchy na prežívanie detí a bežné fungovanie pri plnení si povinností doma a v škole. Zoznamujem rodičov so stratégiami, ktoré uľahčujú každodenný život.

Organizačné informácie a cena

 • Jednorázová konzultácia (1 - 3 konzultácii v trvaní 90 min) - 45€/ konzultácia
 • Balík pozitívne rodičovstvo (4 a viac konzultácii v trvaní 90 min) - 35€/ konzultácia

Ako to prebieha?

Úvodný telefonický rozhovor slúži na zorientovanie sa vo Vašich očakávaniach. V prípade, že sa obojstranne dohodneme na spolupráci, tak si dohodneme termín.

Konzultácia/ poradenstvo môže prebiehať osobne alebo telefonicky/cez Skype, Messenger, WhatsApp.

Obľúbené témy:

 • detský hnev,
 • detské strachy a úzkosti,
 • obavy z nástupu do škôlky či školy,
 • žiarlivosť na mladšieho súrodenca,
 • problémy so zadržiavaním stolice,
 • ako motivovať dieťa s poruchami učenia sa,
 • stratégie pre deti s poruchou pozornosti v oblastiach sebaobsluhy, prípravy na vyučovanie, spánku, samostatnosti a pod.

Slovami rodičov

Venujem sa dcérke podľa Vašich odporúčaní. Chvíľky, kedy sme s dcérkou samé a venujeme sa iba samé sebe, sú často. Vďaka nim akoby začala kvitnúť. Ten čas je naozaj ako živá voda. Krízy, ktoré boli ešte tak pred 3 týždňami, už nie sú. Veľmi pekne ďakujem za pomoc. Teraz sa na to celé obdobie pozerám.

Adela

Doporučujem konzultáciu, ak ste si nie istí správaním svojich detí alebo aj svojim. To, ako sa Soňa vie pozrieť na situáciu a správanie dieťaťa, mi otvorilo úplne nový pohľad na život.

Lenka

Ďakujem za telefonickú konzultáciu. Bolo to veeeeľmi osožné. Veľmi sa mi páčil Váš ľudský prístup a empatia.

Lucia

Mám záujem

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov