Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Poradenstvo s prvkami terapie sú hrové stretnutia, ktoré využívajú terapeutický potenciál hry. Dospelý pri poradenstve využíva slová a vety. Pre dieťa sú hračky ako slová a hra ako vety. Dieťaťu stretnutia pomáhajú vyrovnať sa s emóciami, ktoré prežíva,  čeliť svojim problémom a objaviť tvorivé riešenia na ich zvládnutie alebo preberať za seba a svoje rozhodnutia zodpovednosť.

Poradenstvo s prvkami terapie hrou je určené deťom, ktorých správanie znepokojuje rodičov alebo ich blízke okolie. Je vhodné napr. pre:

 • deti, ktoré sa javia ako úzkostlivé, bojazlivé alebo potrebujú prekonať nejaký konkrétny strach napr.: z lekárov, ostať samé
 • deti, ktoré sa javia ako agresívne, nerešpektujúce pravidlá,
 • deti, ktoré prežívajú náročné obdobie napr.: nástup do škôlky, úmrtie blízkeho človeka/ zvieratka, rozvod, narodenie súrodenca a pod.
 • deti vo veku 3 - 9 rokov.
 • Cena: 300€ (je možné sa dohodnúť na splátkach)

  v cene je zahrnuté:

  • 12 individuálnych stretnutí v herničke,
  • 4 rodičovské konzultácie v trvaní 45 min o napredovaní dieťaťa,
  • príprava na stretnutia,
  • analýza individuálnych stretnutí v herničke

  Stretnutia prebiehajú 1x týždenne po dobu 45 min alebo 30 min (podľa veku dieťaťa) v dvojici: poradkyňa - dieťa. Poradenstvo s prvkami terapie hrou je dlhodobý proces. Minimálny počet stretnutí je 12. Väčšinou je však na trvalé zmeny potrebné stretnutí viac. Dĺžka poradenského procesu záleží aj od dĺžky pretrvávania "problémov" (čím dlhšie sa čaká s vyhľadaním odbornej pomoci, tým väčšinou dlhšie trvá proces) a od závažnosti "problému". Zvážte to prosím pred začatím spolupráce po časovej i finančnej stránke.

  Hernička je špeciálne miesto vytvorené pre Vaše dieťa. Hračky, ktoré sú v herničke podporujú vyjadrovanie pocitov. Počas poradenstva si s dieťaťom vytváram špeciálny vzťah, ktorý je postavený na plnom rešpektovaní detských emócií. Dieťa sa učí preberať za seba a svoje rozhodnutia zodpovednosť. Vytváram pre dieťa priestor, ktorý mu pomáha objavovať svoje silné stránky a podporuje ho hľadať riešenia, ktoré sú akceptovateľné.

  Pre rodičov je vytvorený priestor na rodičovských konzultáciách, kde je priestor na rodičovské otázky a kde informujem o priebehu stretnutí.

  V prípade záujmu ma kontaktujte