Čo je porucha pozornosti?

Vo všeobecnosti ide o kombináciu:

 • prílišnej aktivity,
 • ťažko ovládateľného správania,
 • výraznej nepozornosti a
 • neschopnosti dlhodobo sa sústrediť.

Ide o tzv. hyperkinetickú poruchu, pričom sa rozoznávajú tri typy:

 1. ADHD - typ s prevahou hyperaktivity a impulzivity.
 2. ADD - typ s prevahou poruchy pozornosti.
 3. Kombinovaný typ.
ADD/ADHD sa často diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškolský vek je ideálny na začatie nápravy. Prezrite si znaky ADD/ADHD.

Pokiaľ sa u Vašeho dieťata tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o ADD/ADHD zaujímať viacej.

Čo mám robiť, ak spozorujem varovné signály


 1. Zistite si o ADD/ADHD viac. Pokiaľ ste presvedčení, že sa Vás tento problém týka, vyhľadajte odbornú pomoc. Neváhajte ma kontaktovať.
 2. Ak si nie ste istí, využite  konzultáciu. Aj jedna konzultácia Vám vie objasniť ďalšie kroky.
 3. Pôsobte prevenčne. Ak je Vaše dieťa vo veku 5 - 7 rokov využite stimulačný program na rozvoj pozornosti. Najlepšie pred nástupom do školy.
 4. Upravte svoj domov. Dieťa s ADD/ADHD potrebuje upraviť domáce prostredie či režim dňa. Vďaka drobným úpravám v domácnosti, na pracovnom stole či v komunikácii, dokážete zmierniť problémy vyplývajúce s ADD/ADHD. Využite konzultáciu, ak neviete ako na to alebo si kúpte pdf knihu Ako nastaviť domáce pravidlá.
 5. V prípade, že Vás trápia výchovné otázky alebo správanie Vášho dieťaťa, využite službu Pozitívne rodičovstvo. Je to vhodné už od 3 rokov života dieťaťa v období vzdoru.

Zdroje:

 • https://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-symptoms
 • https://www.helpguide.org/articles/add-adhd/attention-deficit-disorder-adhd-in-children.htm#hyperactive
 • https://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-disorder/index.shtml?rf=71264
 • ttp://www.webmd.com/add-adhd/features/adhd-dangerous-risky-behavior
 • https://www.healthcentral.com/adhd/adult-adhd-251516-5.html

Ak máte otázky, kontaktujte ma