Pozitívne rodičovstvo

Kurz rodičovských zručností, ktorý reflektuje špecifiká Vašej rodiny. Prihliada na špecifiká výchovy detí s poruchami pozornosti (ADHD/ADD) a učenia. Prebieha formou individuálnych stretnutí.

Pozitívne rodičovstvo

Je určené

  • rodičom, ktorí chcú zmeniť výchovný štýl,

  • rodičom, ktorí chcú odstrániť problémové správanie dieťaťa (napr.: agresivita, nerešpektovanie hraníc, manipulatívne správanie),

  • rodičom, ktorí chcú lepšie zvládať problémové správanie dieťaťa v dôsledku poruchy pozornosti a poruchy učenia,

  • rodičom, ktorí chcú lepšie zvládnuť tzv. obdobie vzdoru dieťaťa,

  • možnosť realizovania kurzu prostredníctvom on-line služieb,

  • cena: 120€ za 4 stretnutia v trvaní 90 min

  • v cene je zahrnuté: príprava na stretnutie, príprava textov

Radi by ste zmenili svoj rodičovský štýl? Páčia sa Vám knihy o výchove, ktoré propagujú láskavý, nehodnotiaci a rešpektujúci štýl výchovy? Nedarí sa Vám podľa knižky zmeniť seba a svoj komunikačný štýl? Ponúkam Vám tréning rodičovských zručností, ktorý reflektuje Vás, Vašu rodinu a Vaše dieťa. Prostredníctvom individuálnych stretnutí budem hľadať výchovný štýl, ktorý Vám vyhovuje. Budeme sa učiť ako komunikovať a ako vychovávať bez hádok, kriku, trestov a bitky. Presnejšie povedané, budeme sa učiť ako tieto výchovné stratégie obmedziť a nahradiť ich inými. Pozitívne rodičovstvo je kurz efektívneho rodičovstva, ktorý je postavený na Vašich každodenných situáciách. Je konkrétnejší ako všeobecné rady a odporúčania.

Zameriavam sa aj na rodičov detí s ADHD/ADD a porúch učenia. Tréning reflektuje špecifiká porúch pozornosti v oblasti správania a emocionality pri výchove. Môže byť doplnený o odporúčania na témy súvisiace ako napr.: úprava domáceho prostredia, ako sa doma učiť, ako povzbudiť dieťa s ADHD/ADD, ako s dieťaťom hovoriť o ADHD/ADD a pod.


Čo hovoria rodičia?

O pozitívnom rodičovstve

"So synom som prešla už viacerými špeciálno-pedagogickými a psychologickými poradňami v okolí, avšak tak komplexné, profesionálne a zároveň ľudské riešenie našej situácie nám ani zďaleka nikto neposkytol. Rady a cvičenia boli vždy "trefné" a nám šité na mieru. Kurz a aktivity boli prispôsobené našim potrebám. Až pri práci pod vedením p. Pekarovičovej som si uvedomila, ako veľmi potrebujem podporu aj ja, ako rodič, ktorý dlhodobo nenachádzal riešenie a pomoc v našej situácii so synovými problémami v správaní, v školských otázkach a pod. Veľa problémov sa nám uvoľnilo, keď som ja zmenila pohľad na ne a naučila som sa správnym reakciám v konkrétnych situáciach. Syna dokázala zaujať a aj keď inokedy nemal záujem spolupracovať, sem do centra chodil dokonca rád! Som nesmierne vďačná, že som pri mojom hľadaní natrafila na CentrumDys a p. Pekarovičovú, ktorej úprimne ďakujem!"

Petra, mama syna s diagnózou ADHD

V prípade záujmu ma kontaktujte