Prečo potrebuje dieťa špeciálnopedagogickú starostlivosť? Prečo nestačí viacej opakovať a učiť sa doma?

V pozadí špecifických porúch učenia sú poruchy funkcie mozgu. Nemyslí sa tým, že by dieťa malo nižší intelekt. Myslí sa tým napríklad, že mozog inak spracováva podnety. Pri sluchovom vnímaní nemusí dieťa vnímať, že slovo "babka" a "bábka" sú dve rôzne slová.

Preto je nutné zostaviť korekčný program.

V mozgu existuje 52 oblastí, ktoré ovládajú konkrétne mozgové funkcie potrebné na učenie. Napr.: krátkodobú pamäť, sluchovú percepciu, zrakovú diskrimináciu, pravo-ľavú orientáciu. Korekčný program posilňuje a napráva, presne tie funkcie, ktoré má dieťa oslabené. Existujú rôzne špeciálnopedagogické prístupy, ktoré sa uplatňujú pri korekcii a existuje množstvo metód.

Špeciálny pedagóg či špeciálna pedagogička je odborne vzdelaná na korekciu a dokáže hľadať tu najefektívnejšiu cestu korekcie, práve pre Vaše dieťa.

Opakovanie nevyužíva špeciálnopedagogický prístup. Opakovanie je často veľmi vyčerpávajúci a neefektívny spôsob pomoci v porovnaní so špeciálnopedagogickým prístupom. Pokiaľ má dieťa špecifickú poruchu učenia alebo pozornosti, má nárok na pravidelnú špeciálnopedagogickú starostlivosť. Je to ako boľavý zub - môžete si naň neustále prikladať obklady a užívať lieky od bolesti alebo sa rozhodnete navštíviť zubára.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316