Prečo by sme mali riešiť problémové správanie už

v 2 rokoch?

Dieťa sa rodí ako nepopísaná kniha. Nie je to len fráza, ale v oblasti správania je to skutočnosť.

Podľa Johna Bowlbyho, otca teórie pripútania, sa počas prvých 3 rokov života učíme "vzorcom", ktoré ovplyvňujú všetky naše nasledujúce vzťahy s ľuďmi. Teda tieto vzorce ovplyvňujú naše vzťahy k rodičom, súrodencom, priateľom, partnerom, manželom, kolegom, svojim deťom a pod. Tieto vzorce sa upevňujú do 5. roku života.

Podľa B.Bryan Post. From Fear to Love, www.postinstitute.com

Rodičia a okolie ukazujú dieťaťu ako sa má správať v rôznych situáciách. V prvých troch rokoch dieťa učíme ako sa správať. Svojou výchovou a príkladom píšeme do pomyselnej knihy my. Neskôr, ak správanie nie je v poriadku, už musíme naučené správanie meniť. Vždy je jednoduchšie učiť dieťa ako sa správať, ako naučené správanie meniť.

Kým v dvoch rokoch riešime detský vzdor a opozitné správanie, v piatich riešime bitky a odvrávanie, v ôsmich prejavy agresivity, v dvanástich prvé skúsenosti s drogami či vandalizmus.

Čím neskôr sa začnú riešiť problémy so správaním, tým ich je viacej a sú pevnejšie ukotvené v osobnosti dieťaťa. Pokiaľ zanedbáme problémové správanie v detstve, odstraňovanie ide ťažšie. Preto je oveľa ľahšie a bezbolestnejšie, riešiť problémy so správaním v útlom detstve.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316