Prečo by sme mali riešiť problémy s učením

v predškolskom veku, keď dieťa do školy ešte nechodí?

Predškolský vek je ideálny na prípravu na školu. Je ideálnym pre všetky deti. Pre deti, ktoré vykazujú varovné signály, je to čas k nezaplateniu. Dieťa si postupne osvojuje vedomosti. Pri učení často jedno nadväzuje na druhé. Ak zanedbáme niečo v rannom veku, musíme to dohnať neskôr.

Čím neskôr začneme, tým viacej práce naraz musíme stihnúť. Dieťa sa tak môže ocitnúť vo veľkom tlaku a strese.

Ak v predškolskom veku vykazuje varovné signály, tak v prvom ročníku ZŠ bude s väčšou pravdepodobnosťou neúspešným žiakom či žiačkou. Na problémy získané v prvom ročníku sa nabaľujú problémy získané v druhom ročníku. A tak ďalej a tak ďalej. So zlým školským prospechom súvisí nižšie ukončené vzdelanie a menej platená práca v dospelosti. V podstate banálny problém vo veku 3 rokov, môže v 30.tich rokoch byť vážnym a celoživotným problémom.

Ak podporíme vývin reči v 3 rokoch, tak vo veku 5 rokov môžeme pracovať na fonematickom uvedomovaní (ako predpríprava na čítanie) a v prvej triede ZŠ bude dieťa pripravenejšie na učenie sa čítať.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316