Prednášky, workshopy

Prednášky a workshopy tvorím pre rôzne skupiny, ktoré sa zaujímajú o témy, ktoré CentrumDys pokrýva. Je možné ich prispôsobiť rodičom alebo odborným pracovníkom a pracovníčkam z MVO sektora, z materských a základných škôl a pod. Ponuku tvoria už zrealizované témy, ktoré s úspechom opakujem.

V prípade záujmu je možné vytvoriť prednášku či workshop na objednávku, mimo ponuky.