Senzorická integrácia                                 v škole a pri domácich úlohách
Interaktívna prednáška o metóde senzorickej integrácie a o jej stratégiách, ktoré môžu odborní pracovníci/pracovníčky využiť v škole pri učení a rodičia doma pri písaní domácich úloh.

Metóda senzorickej integrácie je postavená na celoživotnej práci Jean Ayersovej, ktorá ako prvá poukázala na dôležitosť tzv. telesných zmyslov pre zdravý vývin dieťaťa. Senzorická integrácia je neurologický proces, ktorý nám pomáha spracovávať a efektívne využívať telesné zmysly v živote. Poznáme 7 zmyslov:

  • telesné (vestibulárne, proprioreceptívne, taktilné, chuťové vnímanie)
  • mimo-telesné (zrakové, sluchové a čuchové vnímanie).

Na prednáške sa zameriame na to, ako porucha senzorickej integrácie môže súvisieť a pomôcť deťom s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) či špecifickými poruchami učenia sa (so zameraním na dyslexiu, dysgrafiu a dyspraxiu).

Počas dňa vám predstavím:

  • čo to senzorická integrácia je a ako sa prejavuje jej porucha,
  • aké existujú stratégie na zefektívnenie učenia sa a ako ich možno použiť v škole pri vyučovaní a doma pri písaní domácich úloh,
  • cez príklady z mojej praxe a analýzu vašich situácií vám predstavím ako stratégie používať doma a v škole.

Prednáška je vhodná pre rodičov, učiteľov/učiteľky, špeciálnych pedagógov/pedagogičky a iných odborných pracovníkov/čky, ktorí vzdelávajú deti

O metóde senzorickej integrácii sa môžete dozvedieť aj v mojom článku Porucha senzorickej integrácie a jej spojitosť s poruchami učenia, správania a autizmom a blogu Neobyčajné detské hry.


Dátum: v prípade záujmu zorganizovať prednášku, ma prosím kontaktujte

Čas: 9:30 - 17:00

pracovať budeme približne v 90 min blokoch s prestávkami a hodinovou prestávkou na obed.

Počet osôb: min. 7 - max. 15

Cena: 60€

V cene sú zahrnuté pracovné materiály a občerstvenie. Obed si hradia účastníci a účastníčky samé.

Storno podmienky:  v prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradníka, neplatíte storno poplatky. Organizátorka si vyhradzuje právo na úhradu 50% z ceny  v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 5 pracovných dní od začatia kurzu a plnú sumu v prípade odhlásenia sa v čase menej ako 4 pracovné dni. Toto právo si neuplatňujem automaticky, ale len ak v dôsledku odhlásenia bude ohrozená realizácia prednášky.

Ďakujem za príjemne strávený deň. Moje očakávania ste splnili. Bolo to poučné, praktické a zábavné. Presne ako som očakávala.

Oceňujem teoretické časti. O senzorickej integrácii som si veľa čítala, ale konečne mám pocit, že som pochopila súvislosti. Výborné boli praktické ukážky s pomôckami a že sme si ich mohli vyskúšať na sebe. Ďakujem za kazuistiky z Vašej praxe.

Ďakujem za príjemne strávený deň nabitý informáciami. Páčilo sa mi, že sme sa stretli rodičia i odborníci - bolo zaujímavé pozerať sa na tému z oboch strán súčasne. Vaše príbehy z praxe úžasne dopĺňali teóriu. Je vidieť, že svoju prácu robíte srdcom.

Prihlasujem sa na prednášku Senzorická integrácia - v škole a pri domácich úlohách