Senzorický profil

Ponúka zhodnotenie vývinu dieťaťa a zhodnotenie, či sa na  ťažkostiach vo vývine môže podieľať oslabená senzorická integrácia (schopnosť tela integrovať telesné zmysly).

Podľa výskumov 50% detí s poruchou pozornosti (ADHD/ADD) a/alebo špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyspraxia, dyskalkúlia) môže mať v tejto oblasti ťažkosti.

Pre koho?

 • pre deti od 3 rokov (v prípade posúdenia i skôr),
 • pre deti s varovnými signálmi na poruchy pozornosti alebo učenia,
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • pre deti s oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom.

Čo môžete získať?

Senzorický profil prináša odpovede na otázky rodičov ohľadom vývinu detí. Pre deti, ktoré majú diagnózu poruchy pozornosti (ADHD/ADD) alebo špecifických porúch učenia sa vie odhaliť, či sa porucha senzorickej integrácie podieľa na ich ťažkostiach. Pri mladších deťoch, ktoré kvôli nízkemu veku nemajú uzatvorenú diagnózu, vie priniesť prvé odpovede ohľadom ich ťažkostí. Rodičia získajú stratégie ako si pomôcť pri každodenných výzvach spojených s učením, sebaobsluhou a aktivity na podporu oslabených miest vo vývine. Rodičia si veľmi cenia vysvetlenie prepojení oslabenia na fungovanie dieťaťa v bežnom živote (napr.: pri kreslení, samostatnosti).  Ostáva im písomná správa, ku ktorej sa môžu kedykoľvek vrátiť.

Organizačné informácie a cena

Cena:

 • Nové Mesto nad Váhom  - 115€
 • Bratislava - 155€
 • možnosť platby na splátky

Ako to prebieha?

 • úvodná konzultácia (osobne alebo telefonicky) a spracovanie skríningového dotazníka s cieľom posúdiť vhodnosť  metódy pre Vaše dieťa,
 • klinické pozorovanie počas 3 alebo 4 stretnutí s dieťaťom v trvaní 50 min,
 • približne 5 pracovných dní trvá zhodnotenie a písomné vypracovanie senzorického profilu,
 • rodičovská konzultácia v trvaní 60 min o zisteniach a odovzdanie písomnej správy.

Slovami rodičov

Absolvovali sme senzorický profil a boli to veľmi dobre investované peniaze a čas. Som vďačná, že konečne rozumiem svojmu dieťaťu a necítim frustráciu. Pre môjho Šimona to bol skvele strávený čas a vždy sa tešil na stretnutia.

Jana

Senzorický profil mi dal odpovede na otázky v čase, keď nás mnoho odborníkov odmietlo, pretože je syn ešte malý. Neváhala som a ostali sme u pani Pekarovičovej, pod ktorej vedením syn robí pokroky. Ďakujem.

Zuzana

Za Soňou sme vycestovali za účelom senzorického profilu a oplatilo sa. Na základe jej zistení som svojmu synovi začala viac rozumieť, Veľa vecí zrazu začalo dávať zmysel... Po roku môžem skonštatovať, že odporúčania nám pomohli naozaj výrazne. Zlepšil sa môj vzťah so synom aj jeho správanie. A on sám na Soňu dodnes s láskou spomína.

Magdaléna

Zachytené okamihy

Mám záujem

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov