Sila hnevu

Photo by Jason Rosewell on Unsplash

Zážitkový víkend sme pre Vás vytvorili dve a obe Vás ním budeme aj počas víkendu sprevádzať. Je spojením nácviku rodičovských zručností a zážitkovými časťami zameranými na sebapoznávanie emócií nás rodičov. Podrobne sa zameriava na detský hnev a aj na to, čo s nami rodičmi dokáže detský hnev robiť.

Najbližší termín:

Pre koho?

  • rodičov detí vo veku od 2 - 10 rokov,
  • rodičov, ktorí majú pocit, že ich hnev detí dostáva mimo kontrolu,
  • pre tých, ktorí by chceli na detský hnev reagovať novým spôsobom,
  • pre tých, ktorí by chceli vedieť uľaviť deťom pri prežívaní hnevu,
  • pre tých, ktorí ohľadom hnevu svojich detí prežívajú obavy,
  • pre tých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o vlastnom prežívaní.

Čo môžete očakávať?

Počas víkendu budeme rozvíjať rodičovské zručnosti, aby ste vedeli reagovať na svoje dieťa. Budeme hľadať rešpektujúce odpovede na potreby dieťaťa i Vás. Učiť sa budeme na Vašich každodenných situáciách.

Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity, ktoré vo Vás detský hnev vyvoláva. Pomôže Vám to porozumieť, prečo v konkrétnych situáciách s dieťaťom reagujete určitým spôsobom. Pri zážitkových častiach si budeme pomáhať prvkami koncentratívno-pohybovej terapie - budeme pracovať s telesným prežívaním a so symbolmi.

Pozrieme sa aj na vývinové aspekty života dieťaťa. Z pohľadu vývinovej psychológie sa zameriame na prejavy detí s cieľom oboznámiť sa s prejavmi detského správania, ktoré sú vývinovo v norme.

Budeme sa učiť uvoľňovať detský hnev pomocou hry. Naučíme sa identifikovať hrové prejavy, kedy dieťa uvoľňuje hnev. Hry môžete využívať počas náročnejších období alebo ako nástroj prevencie častých výbuchov hnevu.

Základné informácie

Kurz prebieha formou víkendového stretnutia

  • piatok 17:00 - 20:00
  • sobota 9:00 - 18:00
  • nedeľa 9:00 - 12:30

Zážitky budeme spolu prežívať v skupine max. 10 ľudí. Kurz sa otvorí pri min. počte 6 záujemcov/záujemkýň.

Cena kurzu je 130€ skorá registrácia, 150 € neskorá registrácia. Cenu je možné po dohode uhradiť aj na splátky.

  • skorá registrácia

Výhodou skorej registrácie je okrem zvýhodnenej ceny aj zapracovanie Vašich očakávaní do programu.

Storno podmienky: v prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradník a neplatíte storno poplatky. Organizátorky si vyhradzujú právo na úhradu 50% z ceny skorej rezervácie v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 14 pracovných dní od začatia kurzu. Toto právo si neuplatňujeme automaticky, ale len ak v dôsledku odhlásenia bude ohrozená realizácia kurzu.

Kurzom Vás budú sprevádzať

Som autorka koncepcie CentrumDys. Profesiou som špeciálna pedagogička. Zameriavam sa na prevenciu porúch učenia a ADHD/ADD. Sprevádzam deti a rodičov v období pred nástupom do školy. Druhou mojou pracovnou láskou je riešenie výchovných a emočných problémov. Vo svojej práci využívam poradenstvo s prvkami Terapie hrou a stratégie postavené na metóde senzorickej integrácie. Pre rodičov som vytvorila koncept pozitívneho rodičovstva, pretože verím, že zmeny v pozitívnom duchu idú ľahšie.  Som mama dvojičiek. Vďaka ich ochote je väčšina mojich nápadov testovaná práve na nich. Počas víkendu budem hlasom detí a ich pohľadu na svet.
Profesiou som psychologička. Pracujem na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Trenčíne s mamičkami po pôrode a s rizikovými tehotnými. Skúsenosti s detskou a vývinovou psychológiou som nadobudla najmä počas práce na v diagnostickom ústave a v detskom domove. Mojim terapeutickým smerovaním je koncentratívna pohybová terapia, pričom v posledných rokoch sa najviac zaujímam o psychotraumu a jej riešenie. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Som mama dvoch dcér, chovám sliepky, zajace a kocúra. V našom tandeme so Soňou som obhajkyňou rodičovských práv a potrieb .

Slovami rodičov

Nevedela som, čo si mám predstaviť. Myslela som si, že tie zážitkové hry budú také tie rolové hry... že budeme hrať dieťa, vciťovať sa do neho a tak. Tánine ponuky boli nečakané. Nič podobné som ešte nezažila. Bolo to skvelé.

Kristína

Veľmi, veľmi ďakujem za tie konkrétne odporúčania. Uvedomila som si mnoho vecí. Veľmi sa mi páčila tá časť o hre. Pri hre s mojimi chlapcami som cítila, že sa s nimi neviem hrať, pretože sú veľmi siloví a bojoví. Ďakujem za tipy ako využiť počas hry silu.

Lucia

Je oslobodzujúce  vedieť, že stačí byť "dosť dobrá matka". Uvedomila som si, ako dôležité sú niektoré pocity, aj keď som ich brala ako negatívne. Veľmi sa mi páčila forma. Zažili sme veľa diskusií a vyplávali na povrch veci aj ukryté a nepoznané.

J.

Beriem si so sebou pocit, že v tom nie som sama. A že pomáha riešiť veci "TU a TERAZ". Nad tým som predtým nerozmýšľala. Mám konečne predstavu konkrétnych riešení. Mám pocit, že by som sa tu mohla rozprávať a počúvať nekonečne dlho.

Anonymné

Zachytené okamihy

Mám záujem

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov