Pre deti

Pozornosť

Služby zamerané na včasné odhalenie ťažkostí súvisiacich s ADHD/ADD. Podpora oslabených funkcií pred nástupom do školy. Výchovné poradenstvo pre deti s ADHD/ADD (alebo podozrením).

(Pred)školská príprava

Služby zamerané na včasné odhalenie ťažkostí súvisiacich so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysklakúlia, dyspraxia). Podpora oslabených funkcií pred nástupom do školy.

Emócie

Služby zamerané na riešenie výchovných a emočných problémov detí. Pomoc pre deti, ktorých správanie  vzbudzuje obavy u rodičov alebo pedagógov. Podpora pre deti, ktoré zažívajú náročné obdobie.

Pre rodičov

Poradenstvo pre rodičov

Poradenstvo zamerané na zvládanie výziev a emočných ťažkostí pri výchove detí. Rozvíja rodičovské zručnosti, ktoré Vám pomôžu byť oporou, ak Vaše dieťa prežíva náročné obdobie. Pre rodičov detí s ADHD/ADD či špecifickými poruchami učenia (alebo podozrením) prispôsobujem poradenstvo o stratégie vhodné pre tento typ diagnózy.

Vzdelávanie rodičov

Kurz Filiálnej terapie

Kurz rodičovských zručností zameraný na posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Okrem rodičovských zručností sa rodičia učia využívať terapeutický potenciál hry.                          

Zážitkové kurzy

Prebiehajú formou víkendového stretnutia, kde sa rodičia dozvedia o teoretických pozadiach tém, učia sa efektívnym rodičovským stratégiám a pomocou vlastného zážitku odkrývajú vlastné emócie.

Vzdelávanie na mieru

Sú to prednášky, workshopy či diskusné stretnutia, ktoré vznikajú na zákazku a vďaka svojej obľube sa opakujú. Tematický sa dotýkajú tém ako je výchova detí, emócie, život s deťmi s ADHD/ADD a pod.

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov