Na pomoc deťom a pre deti

Pozornosť

Služby zamerané na skoré odhalenie ťažkostí súvisiacich s ADHD/ADD. Podpora oslabených funkcií pred nástupom do školy prostredníctvom stimulačných programov individuálnou formou.

Predškolská príprava

Služby zamerané na včasné odhalenie ťažkostí súvisiacich so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysklakúlia, dyspraxia). Podpora oslabených funkcií pred nástupom do školy .

Emócie

Služby zamerané na riešenie výchovných a emočných problémov detí. Pomoc pre deti, ktorých správanie vzbudzuje obavy u rodičov alebo pedagógov. Podpora pre deti, ktoré aktuálne zažívajú náročné obdobie.

Na pomoc rodičom a pre rodičov

Učte sa doma s väčšou ľahkosťou

Učte sa doma efektívnejšie. Zapojte pri učení zmysly, získajte konkrétne zručnosti ako na učenie sa a realizáciu korekčných cvičení. Vďaka 10.-tim videolekciám spoznajte silu pozitívneho sprevádzania dieťaťa pri učení sa.

Poradenstvo o rodičovstve  a výchove detí

Pomáham rodičom objaviť výchovný štýl, ktorý rešpektujúco čelí výchovným výzvam a náročnejším obdobiam. Rodičom detí s ADHD/ADD pomáham hľadať stratégie, ktoré zmierňujú dopad diagnózy na bežný život.

Kurz rodičovských zručností Filiálna terapia

Kurz zameraný na posilnenie vzťahu a vzťahovej väzby. Ideálny, ak chcete doma menej kričať. Okrem rodičovských zručností sa rodičia učia využívať terapeutický potenciál hry. Vhodný pre rodičov detí vo veku 3 až 9 rokov.

Zážitkové kurzy                          

Víkendové kurzy, kde sa naučíte využívať rodičovské stratégie. Pomocou vlastného zážitku odkryjete svoje vlastné emócie, ktoré sú často kľúčom  pochopeniu vlastných reakcií na správanie dieťaťa. Vhodný pre rodičov detí vo veku 3 až 9 rokov.