Spev vtákov

Deti, ktoré majú dyslexiu, môžu mať zníženú schopnosť sluchového vnímania. Nakuknite do papierov, ktoré ste dostali od špeciálnej pedagogičky, kde popisuje diagnostiku. Ak nájdete, že Vaše dieťa má oslabenú sluchové vnímanie, tak čítate správne riadky.

Sluchové vnímanie je schopnosť správne spracovávať zvukové podnety, napr.: zvuky či hlásky. Porucha sluchového vnímania neznamená, že dieťa "zle počuje". Do tejto kategórie patrí veľa schopností napríklad:

  • sluchová diferenciácia = správne rozlišovanie jednotlivých zvukových podnetov,
  • figúra a pozadie = rozlišovanie zvukových podnetov v "šume", oddelenie jednotlivých sluchových podnetov,
  • sluchová pamäť,
  • sluchová analýza a syntéza = teda schopnosť rozdeliť napr.: slovo na slabiky/hlásky alebo slabiky/hlásky spojiť do slova.

Oslabená schopnosť sluchového vnímania negatívne ovplyvňuje rozvoj reči a schopnosť učiť sa čítať a písať.

Sluchová diferenciácia je schopnosť odlíšiť od seba jednotlivé zvuky. Ide o schopnosť vnímať rozdielnosť, ale i podobnosť sluchového podnetu. Ak je táto schopnosť oslabená, problémy sa môžu objaviť v rôznych oblastiach. Napríklad:

  • Problémy s výslovnosťou. Ak dieťa nesprávne rozlišuje zvukový podnet (napr.: jendotlivé hlásky), tak ich nesprávne vyslovuje (neskôr nesprávne číta a píše).
  • Problémy pri písaní. Ak dieťa sluchový podnet nesprávne rozlišuje, tak ho nesprávne aj píše napr.: slovo "loďka" dieťa napíše ako "loťka", nesprávne píše dĺžne a mäkčene.
Pred nástupom do školy, sa očakáva, že deti správne rozlišujú podobne znejúce slová. Vie určiť či slovo (s významom napr.: kosa-koza či bez významu boťka-boďka) sú rovnaké alebo nie.

Pozitívnou správou je, že sluchové vnímanie je schopnosť. Každú schopnosť môžeme rozvíjať a teda zlepšovať. Preto, ak má Vaše dieťa v papieroch oslabenú sluchovú schopnosť, môžete si zahrať nasledujúcu hru.

Túto hru možno hrať vďaka práci OZ Strom života (nahrávky sú použité z CD, ktoré vytvorilo oz SOS Birdlife Slovakia). Na ich stránke môžete nájsť nahrávky a obrázky vtákov.

https://stromzivota.sk/spev-vtakov-pomocka-pre-urcovanie-vtakov/

Pre rozvoj sluchovej diferenciácie

môžete púšťať nahrávky spevu a dieťa ma určiť, či ide o spev toho istého vtáka alebo nie. Na začiatku odporúčame začať s menším počtom nahrávok napr. 3 nahrávky a vybrať nahrávky, ktoré sa výraznejšie odlišujú. Až neskôr zaraďujte zvukovo podobné spevy.

Pre rozvoj sluchovej pamäti

si vyrobte kartičky s obrázkami vtákov. Dieťa najskôr oboznámte so zvukmi. Pustite spev a ukážte kartičku. Začnite s menším počtom napr.: 3 nahrávky a vyberte nahrávky, ktoré sa výrazne odlišujú. Postupne pridávajte nahrávky, tak aby ste dieťaťu dopriali zažiť si úspech.

Získajte kartičky vtákov k hre