Poradenstvo s prvkami terapie hrou


Sú individuálne stretnutia dieťaťa a mňa, ktoré využívajú terapeutický potenciál hry. Dieťaťu stretnutia pomáhajú vyrovnať sa s emóciami, ktoré prežíva, čeliť svojim problémom a objaviť tvorivé riešenia na ich zvládnutie.

Poradenstvo využíva ten najprirodzenejší spôsob detského vyjadrovania - hru.

Úspešne sa využíva tam, kde rodičia prežívajú obavy o svoje dieťa. Sú vhodné, ak dieťa vzdoruje, nerešpektuje autority alebo sa prejavuje agresívnym správaním. Pomáhajú aj deťom, ktoré vykazujú úzkostné prejavy a prežívajú ťažké obdobie.

Pre koho?

Poradenstvo je pre deti, ktorých správanie znepokojuje rodičov. Je vhodné napríklad pre:

 • deti vo veku od 3 do 10 rokov,
 • deti, ktoré sa javia ako úzkostlivé, bojazlivé alebo potrebujú prekonať nejaký konkrétny strach napr.: z lekárov, ostať samé v škôlke či inde,
 • deti, ktoré sa javia ako agresívne, nerešpektujúce pravidlá,
 • deti, ktoré prežívajú náročné obdobie napr.: nástup do škôlky, úmrtie blízkeho človeka/ zvieratka, rozvod, narodenie súrodenca a pod.
 • Čo môžete získať

  Poradenstvo s prvkami terapie hrou prináša zmiernenie znepokojujúcich prejavov správania.

  Hernička je špeciálne miesto vytvorené pre Vaše dieťa. Hračky, ktoré sú v herničke podporujú vyjadrovanie pocitov. Počas poradenstva si s dieťaťom vytváram špeciálny vzťah, ktorý je postavený na plnom rešpektovaní detských emócií. Dieťa sa učí preberať za seba a svoje rozhodnutia zodpovednosť. Vytváram pre dieťa priestor, ktorý mu pomáha objavovať svoje silné stránky a podporuje ho hľadať riešenia, ktoré sú akceptovateľné okolím. Dieťa sa tak učí sebakontrole a preberaniu zodpovednosti za svoje správanie.

  Pre rodičov je vytvorený priestor na rodičovských konzultáciách. Tento priestor je vyplnený odpoveďami na rodičovské otázky a informáciami o priebehu stretnutí. Tu sa snažíme hľadať odpovede na na otázku, čo je príčinou správania dieťaťa. Rodičom sú predstavované rodičovské zručnosti a stratégie, ktoré sú v danej situácii nápomocné.

  Organizačné informácie a cena:

  Cena: 300€ (je možné sa dohodnúť na splátkach)

  v cene je zahrnuté:

  • 12 individuálnych stretnutí v herničke v trvaní 45 min - 30 min (podľa veku dieťaťa),
  • 4 rodičovské konzultácie v trvaní 60 min,
  • príprava na stretnutia

  Stretnutia prebiehajú 1x týždenne v dvojici: poradkyňa - dieťa. Poradenstvo s prvkami terapie hrou je dlhodobý proces. Minimálny počet stretnutí je 12, čo je počet stretnutí, kedy je možné hovoriť o minimlnom terapeutickom efekte. Väčšinou je však na trvalé zmeny potrebné stretnutí viac. Podľa výskumov majú deti najväčší benefit z 30-tich až 40-tich stretnutí. Dĺžka poradenského procesu záleží od viacerých faktoroch a závažností ťažkostí.  Zvážte to prosím pred začatím spolupráce po časovej i finančnej stránke.

  Slovami rodičov

  Ďakujem za obohatenie, ktorého sa mi dostalo. Naše ťažkosti s plačom ustúpili a mám pocit, že sme prekonali jedno náročné obdobie.

  Zuzana

  Na terapiu nás dohnalo správanie dcérky, kedy sme si už nevedeli rady s jej výbuchmi hnevu. Kopili sa na ňu sťažnosti v škôlke. Prvú úľavu sme pocítili veľmi rýchlo. Ďakujeme.

  Erika

  Po ukončení hrových stretnutí sa stal syn menej útočným. Získali sme veľa odpovedí a porozumeli jeho volaniu. Som rada, že som sa odhodlala Vás vyhľadať.

  Silvia

  Mám záujem

  vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov