Vzdelávanie na mieru

Rada prijímam pozvania na workshopy, kurzy či diskusné stretnutia s rodičmi. Tvorím ich väčšinou podľa potrieb mojich hostiteľov - najčastejšie materských centier a poradenských centier. Niektoré témy sa s obľubou opakujú, ale nebránim sa tvorbe nových vzdelávacích aktivít podľa potreby. 

Vzdelávanie na mieru sa tak stalo mojou súčasťou, kedy mám možnosť deliť sa so svojimi teoretickými a praktickými poznatkami s rodičmi a kolegyňami.

Je pre mňa typické, že stretnutia sú tvorené interaktívne, s ukážkami a príkladmi z praxe a priestorom na diskusiu.

Obľúbené témy

 • Ako pripraviť dieťa na nástup do MŠ a do ZŠ?
 • Moje dieťa nezvláda nástup do MŠ. Čo mám robiť?
 • Ako zvládať detský hnev?
 • Keď sú problémy s nočníkom.
 • Senzorická integrácia vo vzťahu k učeniu
 • Moje dieťa má varovné signály ADHD/ADD. Čo s tým?
 • Grafomotorika - ako ju rozvíjať od 2 rokov po nástup do školy.
 • Ako na úlohy pri mojom dieťati s ADHD/ADD?

Workshop na mieru

Vhodný pre záujemkyne a záujemcov, ktoré/ ktorí nemôžu pravidelne dochádzať do Nového Mesta nad Váhom a preferujú osobný kontakt.

Workshop na Vami vybranú tému v trvaní 4 hodiny za cenu 100€.

Možnosť vytvoriť si skupinku s kamarátkami, ktoré riešia rovnakú tému. Cena sa následne znižuje:

 • 2 osoby/ 60€ osoba,
 • 3 osoby/ 50€ osoba,
 • 4 osoby/ 40€ osoba.

Organizačné informácie

Vzdelávacie aktivity môže mať rôznu podobu - prednáška, workshop, diskusia - podľa prostredia, v ktorom sa realizuje a potrieb. Väčšinou sú v trvaní 2 až 4 hodiny.

Cena sa odvíja od viacerých faktorov a pohybuje sa od 150€ - 300€ pre okolie Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Piešťany.