Zážitkové kurzy

Prebiehajú formou víkendového stretnutia, kde sa rodičia učia efektívnym rodičovským stratégiám, získajú informácie o teoretických pozadiach tém a pomocou vlastného zážitku odkrývajú vlastné emócie. Sú vhodné pre rodičov detí od 3 do 10 rokov.

Sila hnevu

Zážitkový kurz o detskom hneve odkrýva vaše pocity, ktoré sa pri hneve Vašeho dieťaťa ozývajú. Predstavíme si výchovné stratégie ako hnev dieťaťa prijať a zvládať.

Pre rodičov detí s ADHD/ADD

Budeme sa venovať Vašim pocitom, ktoré vo Vás diagnóza dieťaťa vyvoláva. Zameriame sa na výchovné stratégie, ktoré môžete pri deťoch s ADHD/ADD (alebo podozrením) využiť.

Mám záujem o kurz

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov