Zážitkové kurzy

Zážitkové kurzy sú víkendové kurzy rodičovských zručností.

Kurz je obohatený o prvky zážitkového vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity, ktoré vo Vás témy vyvolávajú. Pomôže Vám to porozumieť, prečo v konkrétnych situáciách s dieťaťom reagujete určitým spôsobom.

"Som rada za kurz, čo som s vami absolvovala. Prínosom vášho kurzu pre mňa bolo, že som akceptovala to, aký som rodič a ako reagujem na svoje deti. Pochopila som že, nie je žiadna úžasná modelová rodina, nejaký muster ideálnosti podľa, ktorého sa dá riešiť každá situácia. Som tu len ja, syn, dcérka a manžel, každý je individuálny, každý má svoje videnie situácie. Konečne som pochopila to príslovečné:"vy ako matka poznáte svoje dieťa najlepšie", ktoré som tak často počúvala, ale podvedome vôbec neakceptovala."

Kristína, zážitkový kurz Sila hnevu

"Po tomto kurze krízové situácie so synom s prehľadom zvládam. Viem ako budem postupovať a rýchlo si ujasním, čo je v danom momente dôležite. Moje sebavedomie matky stúplo, sama pred sebou som na seba hrdá :-) A musím povedať, že si to všimol manžel. Pre mňa ste najlepší kurz rodičovstva, ak to tak môžem napísať, ktorý som absolvovala. "

Katka, zážitkový kurz Sila hnevu