Zážitkový kurz                                   pre rodičov detí s ADHD/ADD
Zážitkový víkend pre rodičov detí s ADHD/ADD alebo pre rodičov, ktorí sa tejto diagnózy obávajú.

Víkend zameraný na spoznávanie emócií, ktoré vzbudzuje diagnóza ADHD/ADD alebo obavy z tejto diagnózy. Víkend bude poprepletaný informáciami o každodenných výzvach, ktoré život s ADHD/ADD prináša a o stratégiách ako ich zvládať.

Termín:

Je vhodný pre rodičov, ktorí:

 • majú deti vo veku od 5 - 9 rokov,
 • prežívajú turbulentné pocity súvisiace s diagnózou ADHD/ADD u svojho dieťaťa,
 • majú obavy, že ich dieťa bude mať ADHD/ADD a obávajú sa, ako to zvládnu,
 • chceli by vedieť svoje dieťa podporiť,
 • zaujímajú sa o prepojenie diagnózy ADHD/ADD na fungovanie v bežnom živote,
 • chceli by spoznať stratégie ako zvládať každodenné povinnosti,
 • chceli by načerpať sily a nové poznanie,
 • chcú viac prebádať vlastné emócie.

Základné informácie

Kurz prebieha formou víkendového stretnutia 

 • piatok 17:00 - 20:00
 • sobota 9:00 - 18:00
 • nedeľa 9:00 - 12:30
 1. Zážitky budeme spolu prežívať  v skupine max. 10 ľudí. Kurz sa otvorí pri min. počte 6 záujemcov/záujemkýň.
 2. Cena kurzu je 130€ skorá registrácia, 150 € neskorá registrácia. Cenu je možné po dohode uhradiť aj na splátky.
 • skorá registrácia do 26. 9. 2019

Výhodou skorej registrácie je okrem zvýhodnenej ceny aj zapracovanie Vašich očakávaní do programu. Budete si môcť vybrať, ktoré témy rozpracujeme, podľa Vašich priorít.

Storno podmienky: v prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradníka neplatíte storno poplatky. Organizátorky si vyhradzujú právo na úhradu 50% z ceny skorej rezervácie v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 14 pracovných dní od začatia kurzu. Toto právo si neuplatňujeme automaticky, ale len ak v dôsledku odhlásenia bude ohrozená realizácia kurzu.


Kurzom vás budú sprevádzať

Soňa Pekarovičová

Som autorka koncepcie CentrumDys. Profesiou som špeciálna pedagogička. Zameriavam sa na prevenciu porúch učenia, ADHD/ADD a riešenie výchovných a emočných problémov. Vo svojej práci využívam poradenstvo s prvkami Terapie hrou. Pre rodičov som vytvorila koncept pozitívneho rodičovstva, pretože verím, že zmeny v pozitívnom duchu idú ľahšie. Som mama dvojičiek.

Táňa Klempová

Profesiou som psychologička. Skúsenosti som nadobudla najmä počas práce na Linke detskej istoty, v diagnostickom ústave a v detskom domove. Venujem sa zážitkovým formám vzdelávania. Ukončila som dlhodobý výcvik v koncentratívnej pohybovej terapii. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Som mama dvoch dcér.

Ako kurz prebieha a čo Vám môže priniesť?

Počas víkendu budeme využívať techniky koncentratívnej pohybovej terapie, aby ste prebádali hĺbku pocitov, ktoré sa s diagnózou ADHD/ADD u Vašeho dieťaťa  objavujú. V prípade, že sa obávate toho, že  Vaše dieťa bude mať ADHD/ADD, pomôžeme Vám spoznať obavy. Našim cieľom bude pomôcť Vám nájsť vnútornú silu na prekonávanie každodenných výziev, ktoré život s diagnózou ADHD/ADD prináša.

Predstavíme Vám neurobiologické aspekty ADHD/ADD.  To, ako veľmi ovplyvňuje diagnóza bežný život dieťaťa. Na príkladoch si vysvetlíme, ktoré čiastkové funkcie mozgu sa podieľajú na ťažkostiach s vykonávaním bežných činností (napr.: počúvanie na prvýkrát, zvládanie rutinných činností). Predstavíme si stratégie, ktoré Vám pomôžu uľahčiť výchovu dieťaťa s ADHD/ADD.

Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity. Pomôže Vám to porozumieť, prečo v konkrétnych situáciách s dieťaťom reagujete určitým spôsobom. 

Na Vaše otázky s radosťou odpovieme:

Soňa Pekarovičová:  pekarovicova@centrumdys.sk alebo 0904 373 316

Táňa Klempová 0907 393 846

Chcem sa záväzne prihlásiť