Zážitkový kurz pre rodičov detí s ADHD/ADD

(alebo podozrením naň)


Víkendový kurz zameraný na spoznávanie emócií, ktoré vzbudzuje diagnóza porucha pozornosti (ADHD/ADD) alebo obavy z tejto diagnózy. Zameriame sa na neurobiologické aspekty poruchy pozornosti.


Víkend bude poprepletaný informáciami o každodenných výzvach, ktoré život s ADHD/ADD prináša a o stratégiách ako ich zvládať.

foto by by Jenn Evelyn-Ann on Unsplash

Pre koho?

Zážitkový kurz je vhodný pre rodičov, ktorí:

 • majú deti vo veku od 5 - 10 rokov,
 • prežívajú turbulentné pocity súvisiace s diagnózou ADHD/ADD u svojho dieťaťa,
 • majú obavy, že ich dieťa bude mať ADHD/ADD a obávajú sa, ako to zvládnu,
 • chceli by vedieť svoje dieťa podporiť,
 • zaujímajú sa o prepojenie diagnózy ADHD/ADD na fungovanie v bežnom živote,
 • chceli by spoznať stratégie ako zvládať každodenné povinnosti,
 • chceli by načerpať sily a nové poznanie,
 • chcú viac prebádať vlastné emócie.

Čo môžete získať?

Počas víkendu budeme využívať techniky koncentratívnej pohybovej terapie, aby ste prebádali hĺbku pocitov, ktoré sa s diagnózou ADHD/ADD u Vašeho dieťaťa objavujú. V prípade, že sa obávate toho, že Vaše dieťa bude mať ADHD/ADD, pomôžeme Vám spoznať obavy. Našim cieľom bude pomôcť Vám nájsť vnútornú silu na prekonávanie každodenných výziev, ktoré život s diagnózou ADHD/ADD prináša.

Predstavíme Vám neurobiologické aspekty ADHD/ADD. To, ako veľmi ovplyvňuje diagnóza bežný život dieťaťa. Na príkladoch si vysvetlíme, ktoré čiastkové funkcie mozgu sa podieľajú na ťažkostiach s vykonávaním bežných činností (napr.: počúvanie na prvýkrát, zvládanie rutinných činností). Predstavíme si stratégie, ktoré Vám pomôžu uľahčiť výchovu dieťaťa s ADHD/ADD.

Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok Vám pomôže spoznať vlastné pocity. Pomôže Vám to porozumieť, prečo v konkrétnych situáciách s dieťaťom reagujete určitým spôsobom. Pri zážitkových častiach si budeme pomáhať prvkami koncentratívno-pohybovej terapie - budeme pracovať s telesným prežívaním a so symbolmi.

Cena a organizačné informácie:

Cena  

 • skorá registrácia - 130€,
 • neskorá registrácia - 150 €.
 • Cenu je možné po dohode uhradiť aj na splátky.
 • Storno podmienky: v prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradníka neplatíte storno poplatky. Organizátorky si vyhradzujú právo na úhradu 50% z ceny skorej rezervácie v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 14 pracovných dní od začatia kurzu. Toto právo si neuplatňujeme automaticky, ale len ak v dôsledku odhlásenia bude ohrozená realizácia kurzu.

Ako kurz prebieha

Kurz prebieha formou víkendového stretnutia

 • piatok 17:00 - 20:00
 • sobota 9:00 - 18:00
 • nedeľa 9:00 - 12:30

Zážitky budeme spolu prežívať v skupine max. 10 ľudí. Kurz sa otvorí pri min. počte 6 záujemcov/záujemkýň.

Výhodou skorej registrácie je okrem zvýhodnenej ceny aj zapracovanie Vašich očakávaní do programu. Budete si môcť vybrať, ktoré témy rozpracujeme, podľa Vašich priorít.

Miesto stretnutia: Bratislava - psychologická ambulancia Norberta Uhnáka.

Aktuálne

Momentálne prebieha prihlasovanie záujemcov/ záujemkýň pre kurz v Bratislave. Pri nazbieraní sa optimálneho množstva, budeme hľadať spoločne vyhovujúci termín. Ak chcete mať informácie o najbližšom kurze, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Kurzom Vás budú sprevádzať

Soňa Pekarovičová

Som autorka koncepcie CentrumDys. Profesiou som špeciálna pedagogička. Zameriavam sa na prevenciu porúch učenia a ADHD/ADD. Sprevádzam deti a rodičov v období pred nástupom do školy. Druhou mojou pracovnou láskou je riešenie výchovných a emočných problémov. Vo svojej práci využívam poradenstvo s prvkami Terapie hrou a stratégie postavené na metóde senzorickej integrácie. Pre rodičov som vytvorila koncept pozitívneho rodičovstva, pretože verím, že zmeny v pozitívnom duchu idú ľahšie. Som mama dvojičiek. Vďaka ich ochote je väčšina mojich nápadov testovaná práve na nich. Počas víkendu budem hlasom detí a ich pohľadu na svet.

Táňa Klempová

Profesiou som psychologička. Pracujem na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Trenčíne s mamičkami po pôrode a s rizikovými tehotnými. Skúsenosti s detskou a vývinovou psychológiou som nadobudla najmä počas práce na v diagnostickom ústave a v detskom domove. Mojim terapeutickým smerovaním je koncentratívna pohybová terapia, pričom v posledných rokoch sa najviac zaujímam o psychotraumu a jej riešenie. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Som mama dvoch dcér, chovám sliepky, zajace a kocúra. V našom tandeme so Soňou som obhajkyňou rodičovských práv a potrieb .

Slovami rodičov

Odnášam si domov pocit, že "v tom nie som sama". Nápomocná bola časť, že veci treba riešiť DNES A TERAZ, nad tým som predtým nerozmýšľala. Mám konečne predstavu konkrétnych riešení.

M.

Beriem si domov hlavne balík nástrojov, ktoré mi pomôžu zvládať každodenné situácie. Ale hlavne si beriem nový pohľad na vec. Niektoré veci sa mi potvrdili, akurát im musím dať väčšiu váhu, Veľa vecí mi nebolo známych a tie mi doslova otvorili oči.

T.

Ďakujem za všetky cenné rady a chvíle strávené vo vašej spoločnosti... A za možnosť povedať určité veci nahlas... to pomáha

P.

Zachytené okamihy

Mám záujem

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov