Nášmu dieťaťu bola špecifická porucha učenia vylúčená a aj tak má problémy zvládnuť v škole učivo. Čo máme robiť?

Špecifická porucha učenia je jednou z mnohých ťažkostí, ktorá dieťa môže postretnúť. Okrem nich existujú rôzne problémy súvisiace s učením. Tieto problémy nemusia vyústiť do diagnózy. Môže ísť len o narušenú funkciu poznávacích schopností napr.: oslabenú pamäť, diskrimináciu.

V konečnom dôsledku energia, ktorá sa vkladá do hľadania príčiny, by sa efektívnejšie mohla využiť na pomoc s problémami s učením. Nie je dôležité, či dieťa má alebo nemá špecifickú poruchu učenia. Dôležité je, aby bolo školsky úspešné, šťastné a spokojné.

Pokiaľ to nejde klasickými pedagogickými metódami, je možné mu pomôcť špeciálnopedagogickými metódami.

V prípade záujmu ma kontaktujte

Mgr. Soňa Pekarovičová

0904 373 316