Zmysel strachu
Zážitkový víkend o detských strachoch a úzkostiach

Photo by Bekah Russom on Unsplash

Príjmite pozvanie a zoznámte sa s detským strachom a s detskými úzkosťami. Pozrite sa na ne detskými očami a dovoľte si precítiť, ako sa zahrávajú s nami, rodičmi.

Termín:

Je vhodný pre rodičov, ktorí:

 • majú deti vo veku od 2 - 8 rokov,
 • majú pocit, že na strachy a úzkosti svojho dieťaťa nevedia reagovať,
 • chceli by vedieť svoje dieťa podporiť,
 • chceli by vedieť ako pomôcť dieťaťu uľaviť pri prežívaní strachu a úzkosti,
 • ohľadom strachu a úzkosti svojho dieťaťa prežívajú obavy,
 • sa chcú viac dozvedieť o vlastnom prežívaní,
 • chcú viac prebádať vlastné emócie.

Základné informácie

Kurz prebieha formou víkendového stretnutia 

 • piatok 17:00 - 20:00
 • sobota 9:00 - 18:00
 • nedeľa 9:00 - 12:30
 1. Zážitky budeme spolu prežívať  v skupine max. 10 ľudí. Kurz sa otvorí pri min. počte 6 záujemcov/záujemkýň.
 2. Cena kurzu je 130€ skorá registrácia, 150 € neskorá registrácia. Cenu je možné po dohode uhradiť aj na splátky.
 • skorá registrácia do 15. 5. 2019

Výhodou skorej registrácie je okrem zvýhodnenej ceny aj zapracovanie Vašich očakávaní do programu.

Storno podmienky: v prípade, ak si za seba nájdete náhradníčku/náhradníka neplatíte storno poplatky. Organizátorky si vyhradzujú právo na úhradu 50% z ceny skorej rezervácie v prípade odhlásenia sa z kurzu v čase menej ako 14 pracovných dní od začatia kurzu. Toto právo si neuplatňujeme automaticky, ale len ak v dôsledku odhlásenia bude ohrozená realizácia kurzu.


Kurzom vás budú sprevádzať

Soňa Pekarovičová

Som autorka koncepcie CentrumDys. Profesiou som špeciálna pedagogička. Zameriavam sa na prevenciu porúch učenia, ADHD/ADD a riešenie výchovných a emočných problémov. Vo svojej práci využívam poradenstvo s prvkami Terapie hrou. Pre rodičov som vytvorila koncept pozitívneho rodičovstva, pretože verím, že zmeny v pozitívnom duchu idú ľahšie. Som mama dvojičiek.

Táňa Klempová

Profesiou som psychologička. Skúsenosti som nadobudla najmä počas práce na Linke detskej istoty, v diagnostickom ústave a v detskom domove. Venujem sa zážitkovým formám vzdelávania. Ukončila som dlhodobý výcvik v koncentratívnej pohybovej terapii. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Som mama dvoch dcér.

Ako kurz prebieha a čo Vám môže priniesť?

Počas víkendu budeme rozvíjať rodičovské zručnosti, aby ste vedeli reagovať na svoje dieťa. Budeme hľadať rešpektujúce odpovede na potreby dieťaťa i Vás. Predstavíme si aj jednoduché spôsoby, ktoré Vám môžu pomôcť prekonávať každodenné situácie. Učiť sa budeme na Vašich situáciách z domu.

Naše stretnutie bude obohatené o zážitkové vzdelávanie. Zážitok a reflexia pocitov počas aktivít Vás vovedie do témy, čo Vám umožní vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Zážitok vám pomôže spoznať vlastné pocity, ktoré vo Vás strach a úzkosť vášho dieťaťa vyvoláva. Pomôže Vám to porozumieť, prečo v konkrétnych situáciách s dieťaťom reagujete určitým spôsobom.

Pozrieme sa na vývinové a neurobiologické aspekty života dieťaťa. Z pohľadu vývinovej psychológie sa zameriame na prejavy detí s cieľom oboznámiť sa s prejavmi detského správania.

Predstavíme si metódu tzv. terapeutického príbehu, ktorá pomáha upokojovať detské strachy. Domov odídete s vlastným terapeutickým príbehom, ktorý bude reflektovať Vašu situáciu doma. Ak akútne doma Vaše dieťa neprežíva akútne strach a úzkosť, budete mať návod na tvorbu vlastného príbehu v prípade potreby. 

Na Vaše otázky s radosťou odpovieme:

Soňa Pekarovičová:  pekarovicova@centrumdys.sk alebo 0904 373 316

Táňa Klempová 0907 393 846

Chcem sa záväzne prihlásiť