Cenník

SLUŽBY PRE DETI

Pozornosť a predškolská príprava

Senzorický profil predškolský vek
2 - 3 stretnutia s dieťaťom v trvaní 45 min + rodičovská konzultácia v trvaní 90 min + vyhodnotenie a písomná správa
150€
Senzorický profil mladší školský vek
3 - 4 stretnutia s dieťaťom v trvaní 45min + rodičovská konzultácia v trvaní 90 min + vyhodnotenie a písomná správa
180€
Stimulačný program
stretnutie v trvaní 45 min pre dieťa predškolského veku zamerané na prevenciu vývinovej poruchy (ŠPU, ADHD/ADD)
30€
Korekčné stretnutie
stretnutie v trvaní 45 min pre dieťa 1. stupňa ZŠ zamerané na korekciu vývinovej poruchy (ŠPU, ADHD/ADD)
30€
Bilaterálna integrácia
prehodnotenie programu v trvaní 45 -60 min
40€
Konzultácia pre rodičov detí v stimulačnom / v korekčnom programe
rodičovská konzultácia o napredovaní dieťaťa v trvaní 60 min
25 €

Emócie

Poradenstvo s prvkami terapie hrou
12 stretnutí s dieťaťom a 3 rodičovské konzultácie (zvýhodnený úvodný balík)
300€
Poradenstvo s prvkami terapie hrou
stretnutie s dieťaťom v trvaní 45 min
25€
Konzultácia pre rodičov detí v terapii hrou
rodičovská konzultácia o napredovaní dieťaťa v trvaní 60 min
25 €
Diagnostika detskej kresby
2 stretnutia s dieťaťom v trvaní 60 min + rodičovská konzultácia v trvaní 60 min
90€

SLUŽBY PRE RODIČOV

Konzultácia
1 až 3 konzultácie pre rodičov v trvaní 90 min (cena za 1 konz)
45€
Balík konzultácií - Pozitívne rodičovstvo
4 a viac konzultácii pre rodičov v trvaní 90 min (cena za 1 konz)
35€
Videokurz Učte sa doma s väčšou ľahkosťou
10 videolekcií + sada hmatových kariet s číslami
99€
Vzdelávacie kurzy pre rodičov
popis a cena kurzu pri konkrétnych kurzoch

cenník platný od 9.6.2022