Cenník

Nové Mesto nad Váhom

Senzorický profil

3 stretnutia s dieťaťom + rodičovská konzultácia

115€

Stimulačný program

stretnutie v trvaní 45 min pre dieťa predškolského veku

15€

Korekčné stretnutie

stretnutie v trvaní 45 min pre dieťa 1. stupňa ZŠ

20€

Bilaterálna integrácia

prehodnotenie programu 60 min

30€

Konzultácia

1 až 3 konzultácie pre rodičov v trvaní 90 min

40€

Pozitívne rodičovstvo

balík 4 konzultácie pre rodičov v trvaní 90 min

120€

Poradenstvo s prvkami terapie hrou

12 stretnutí s dieťaťom a 4 rodičovské konzultácie

300€

Kurzy pre rodičov

cena kurzu je uverejnené pri jeho opise

Mám záujem

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov