Cenník

Nové Mesto nad Váhom

Senzorický profil
2 - 3 stretnutia s dieťaťom + rodičovská konzultácia
150€
Stimulačný program
stretnutie v trvaní 45 min pre dieťa predškolského veku zamerané na prevenciu vývinovej poruchy (ŠPU, ADHD/ADD)
30€
Korekčné stretnutie
stretnutie v trvaní 45 min pre dieťa 1. stupňa ZŠ zamerané na korekciu vývinovej poruchy (ŠPU, ADHD/ADD)
30€
Bilaterálna integrácia
prehodnotenie programu a rodičovská konzultácia 90 min
60€
Konzultácia
1 až 3 konzultácie pre rodičov v trvaní 90 min (cena za 1 konz)
45€
Balík konzultácií - Pozitívne rodičovstvo
4 a viac konzultácii pre rodičov v trvaní 90 min (cena za 1 konz)
35€
Poradenstvo s prvkami terapie hrou
12 stretnutí s dieťaťom a 4 rodičovské konzultácie
300€
Kurzy pre rodičov
cena kurzu je uverejnené pri jeho opise

cenník platný od 19.7.2021