Mgr. Soňa Pekarovičová / špeciálna pedagogička

0904 373 316

pekarovicova@centrumdys.sk

Adresa:

Michala Chrásteka 2675 / 7A,                                                                  (do navigácie si zadávajte Michala Chrásteka 7)

Nové Mesto nad Váhom

915 01

Otváracia doba

Služby poskytujem na objednávku po dohovorení si termínu na hore uvedených kontaktoch.

Bankové spojenie: mBank

IBAN: SK24 8360 5207 0042 0547 3248

Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 308-5346 oprávnenie vydal OÚ Nové Mesto nad Váhom

IČO 40 678 253

DIČ 107 067 9907