CentrumDys

Michala Chrásteka 2675 / 7A, Nové Mesto nad Váhom, 91501

E-mail
pekarovicova@centrumdys.sk
Telefon
+421 904 373 316
Otváracie hodiny
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 15:00 ________________________ Piatok: administratívny deň

Služby je nutné si vopred dohodnúť. Pred začatím spolupráce prebieha rozhovor. Každá nová spoupráca začína vzájomnou dohodou.

Bankové spojenie

SK37 1100 0000 0029 4309 5753

Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 308-5346 oprávnenie vydal OÚ Nové Mesto nad Váhom
IČO 40 678 253
DIČ 107 067 9907

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov