CentrumDys

Michala Chrásteka 2675 / 7A, Nové Mesto nad Váhom, 91501

E-mail
pekarovicova@centrumdys.sk
Telefon
+421 904 373 316

Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 308-5346 oprávnenie vydal OÚ Nové Mesto nad Váhom
IČO 40 678 253
DIČ 107 067 9907

Bankové spojenie

SK37 1100 0000 0029 4309 5753

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov