Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov

 

Bankové spojenie: mBank

IBAN: SK24 8360 5207 0042 0547 3248

Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 308-5346 oprávnenie vydal OÚ Nové Mesto nad Váhom

IČO 40 678 253

DIČ 107 067 9907

Nové mesto n. Váhom

CentrumDys
Michala Chrásteka 2675 / 7A, Nové Mesto nad Váhom, 91501

Telefónne číslo
0904 373 316

Email
pekarovicova@centrumdys.sk