Poradenstvo pre rodičov

Poradenstvo ponúka rodičom podporu v náročných obdobiach výchovy dieťaťa alebo pomoc pri hľadaní odpovedí v oblastiach porúch pozornosti (ADHD/ADD) alebo porúch učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dyspraxia).

 • poradenské stretnutie so mnou a rodičmi (s jedným rodičom alebo oboma),
 • prebieha osobne alebo na diaľku (telefonicky, Skype, messenger a pod.),
 • cena 1-3 poradenské stretnutia: 45€/90 min,
 • cena 4 a viac poradenských stretnutí: 35€/ 90 min

Pri poradenstve sa rada sa opieram o Vaše dobré skúsenosti a k nim dopĺňam stratégie a rodičovské zručnosti, ktoré by sa mohli hodiť. Verím, že rodičia majú nezastupiteľné miesto pri pomoci svojim deťom. Preto sa pripravte, budeme jeden tím.

Pre koho?

 • pre rodičov detí, ktorých správanie vyvoláva obavy (napr.: sú agresívne, nerešpektujú autority, úzkostné),
 • pre rodičov detí, ktorí riešia akútny problém v správaní dieťaťa (napr.: ťažkosti so zadržiavaním stolice, adaptácia na škôlku, zvlánutie stresu u detí),
 • pre rodičov detí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o poruchách pozornosti alebo učenia sa (napr.: stratégie na podporu samostatnosti, robenie si domácich úloh),
 • pre rodičov detí, ktorí sa obávajú o vývin svojho dieťaťa.

Čo môžete získať?

 • odpovede na Vaše otázky ohľadom správania detí,
 • spoločné hľadanie riešenia, aby sme našli také, ktoré vyhovuje práve Vám,
 • konkrétne rodičovské zručnosti a stratégie,
 • prehľad viacerých teoretických konceptov (pri poradenstve využívam najmä odporúčania efektívneho rodičovstva, terapie hrou a senzorické stratégie),
 • poradenstvo špecificky zamerané na výchovu dieťaťa s poruchou pozornosti (ADHD a ADD typ) a porúch učenia sa.

Slovami rodičov

Venujem sa dcérke podľa Vašich odporúčaní. Chvíľky, kedy sme s dcérkou samé, sú častejšie. Vďaka nim akoby začala kvitnúť. Ten čas je naozaj ako živá voda. Krízy, ktoré boli ešte tak pred 3 týždňami, už nie sú. Veľmi pekne ďakujem za pomoc. Teraz sa na to celé obdobie pozerám inak.

Adela

Doporučujem konzultáciu, ak ste si nie istí správaním svojich detí alebo aj svojim. To, ako sa Soňa vie pozrieť na situáciu a správanie dieťaťa, mi otvorilo úplne nový pohľad na život.

Lenka

Po našich rozhovoroch sa cítim slobodnejšie. Som vďačná, že nemusím vymýšľať žiadne nové veci. Myslím, že by som nedokázala byť tvorivá, pretože som vyčerpaná z neustálych konfliktov. Teším na ďalší rozhovor.

Vladimíra