Dyslexia

Je označenie špecifickej poruchy učenia sa, pri ktorej je oslabená schopnosť naučiť sa čítať.

Dyslexia sa väčšinou diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškolský vek je ideálny na začatie nápravy. Dyslexia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa neschopné alebo hlúpe.

Prezrite si varovné signály. Pokiaľ sa u Vašeho dieťaťa tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dyslexiu zaujímať viacej.

Varovné signály

NOVORODENECKÝ A BATOĽACÍ VEK

do 3 rokov
 • oneskorený vývin reči, môžu vykazovať tieto znaky:
  • po dovŕšení 15 mesiaca nehovoria žiadne slová,
  • po dovŕšení 2 roka dieťa nemá potrebu rozprávať,
  • po dovŕšení 2. roka života používa dieťa menej ako 10 slov a pseudoslov (napr.: brm-brm, pá-pá),
  • po dovŕšení 2. roka života dieťa netvorí dvojslovné kombinácie (mama daj, mama pápá) alebo kombinácie slovo - gesto (mama a ukáže na vec, ktorú chce),
  • dieťa má menšiu slovnú zásobu ako jeho rovesníci.

PREDŠKOLSKÝ VEK

do 6 rokov
 • dieťa má ťažkosti vo výslovnosti,
 • dieťa nesprávne vyslovuje slová, ktoré počuje napr.: plaváreň - plaráveň, lietadlo - liedadlo,
 • dieťa sa nevie naučiť jednoduché básničky a pesničky,
 • dieťa sa nerado učí pomenovať názvy napr.: farieb, zvierat,
 • v predškolskom veku nevie dopĺňať rýmy,
 • v predškolskom veku nevie určiť prvú hlásku v slove alebo počet slabík v slove,
 • v predškolskom veku nejaví záujem o písmená.

Čo môžem urobiť

 • Zistite si o dyslexii viac.
 • Zistite, či sú vaše obavy oprávnené a spoznajte senzorický profil vašeho dieťaťa.
 • Využite stimulačný program na podporu oslabených funkcií mozgu ešte pred nástupom do školy.
 • Spoznajte špecifiká výchovy dieťaťa s varovnými signálmi so zameraním na spôsoby ako ho motivovať a oceňovať.