Varovné signály

Rada by som vám predstavila znaky, ktoré sú odborníkmi považované za varovne signály porúch pozornosti a učenia sa. Ak sa v predškolskom veku u dieťaťa objavujú, je vo vyššom riziku, že mu neskôr bude diagnostikovaná porucha pozornosti (ADHD/ADD) alebo špecifická porucha učenia sa (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia). Včasné zachytenie varovných signálov, vedie k rýchlej akcii. Vďaka stimulačným programom, viete zlepšiť slabé miesta vo vývine. Môžete prispieť k pripravenosti dieťaťa na život a školu. Vďaka výchovným stratégiám môžete sebe uľaviť pri výzvach, ktoré výchova detí so špecifickými potrebami prináša.

ADHD/ADD

Zoznam varovných signálov pre poruchu pozornosti (ADHD/ADD)

Dyspraxia

Zoznam varovných signálov "neobratnosti" (dyspraxia).

Dyslexia

Zoznam varovných signálov pre špecifickú poruchu čítania (dyslexie)

Dysgrafia

Zoznam varovných signálov pre špecifickú poruchu písania (dysgrafie)

Dyskalkúlia

Zoznam varovných signálov pre špecifickú poruchu počítania (dyskalkúlia)

.

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov