Zmysluplné hranie

Pre pomoc deťom  a rodičom

Zmysluplná hra pomáha.

Volám sa Soňa! Vítam Vás na mojej stránke. Venujem sa pomoci deťom so špecifickými poruchami učenia sa alebo s poruchami pozornosti (ADHD/ADD). Najmä deťom s podozrením na tieto poruchy ešte pred nástupom do školy. Druhou oblasťou môjho záujmu je pomoc  deťom s emočnými ťažkosťami, problémovým správaním a rodičom s výchovou. Pomáham uskutočňovať pozitívne zmeny.

Aktuálne

Prebieha prihlasovanie na on-line verziu kurzu rodičovských zručností vo Filiálnej terapii. Viac info tu.

Oblasti pomoci

Pozornosť

Služby zamerané na včasné odhalenie ťažkostí súvisiacich s ADHD/ADD. Podpora oslabených funkcií pred nástupom do školy. Výchovné poradenstvo pre deti s ADHD/ADD (alebo podozrením).

(Pred)školská príprava

Služby zamerané na včasné odhalenie ťažkostí súvisiacich so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysklakúlia, dyspraxia). Podpora oslabených funkcií pred nástupom do školy.

Emócie

Služby zamerané na riešenie výchovných a emočných problémov detí. Pomoc pre deti, ktorých správanie vzbudzuje obavy u rodičov alebo pedagógov. Podpora pre deti, ktoré zažívajú náročné obdobie.

Poradenstvo pre rodičov

Rodičia niekedy potrebujú len poradiť, aby chytili výchovu pevnejšie do svojich rúk. Poradenstvo sa môže týkať podpory rodičov v náročnom období dieťaťa - v čase, keď správanie dieťaťa spôsobuje rodičom obavy. Inokedy u mňa rodičia hľadajú odpovede na otázky ohľadom vývinu dieťaťa či oblasti porúch pozornosti (ADHD/ADD), učenia sa alebo predškolskej prípravy.

Vzdelávanie rodičov

Vzdelávacie aktivity pre rodičov sú pre mňa príležitosťou podeliť sa s Vami o mojej vedomosti a poznatky z praxe. Vznikajú spontánne podľa dopytu a realizujú sa v rôznych mestách na Slovensku. Sú organizované mnou alebo sú prijatím pozvania od iných, najčastejšie materských centier a rodičovských iniciatív. Sú plné konkrétnych odporúčaní, ktoré viete vyskúšať doma.

Slovami rodičov

Moja mama je psychologička, ale Soňa, tá naozaj rozumie deťom.

Helenka predškoláčka

Ja neviem tie odborné veci opísať. My k Vám jednoducho so synom radi chodíme.

Veronika


Vy ste taký poklad. Máme teraz ťažšie obdobie. Ďakujem za nádej a optimizmus a budem sa tešiť, ak zostaneme v kontakte.

Magdaléna


.....A mám pocit, že sa mi sníva, ... že sa podarilo to, po čom som dlho túžila - prísť k Vám s dcérkou. Som šťastná. Ďakujem.

Iveta
Mám otvorené

aj vďaka Národnému projektu Prvá pomoc z príspevku Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov