pre deti vo veku 3 až 9 rokov

pre väčšiu spokojnosť rodičov

Pomáham rodičom porozumieť emóciám detí

Pomáham rodičom byť deťom oporou pri emočných ťažkostiach. Učím rodičov porozumieť prežívaniu detí - zdravých aj s poruchami pozornosti a učenia sa.

Pomáham deťom dosiahnuť zlepšenie

Podporujem oslabené funkcie mozgu, aby deti s poruchou pozornosťou (ADHD/ADD) a učenia sa pocítili zlepšenie pri denno-denných povinnostiach a v škole.

Oblasti pomoci pre deti

Podchyťte včas ťažkosti súvisiace s ADHD/ADD. Podporte oslabené funkcie pred nástupom do školy. Spoznajte výchovné stratégie pre deti s ADHD/ADD (alebo podozrením).
Podchyťte včas ťažkosti súvisiace so špecifickými poruchami učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dysklakúlia, dyspraxia). Podporte oslabené funkcie mozgu ešte pred nástupom do školy.
Upokojte situáciu u vás doma, ak nepríjemne hustne. Pomôžte svojim deťom vyjadriť emócie inak. Doprajte dieťaťu bezpečné miesto, kde získa podporu v náročných životných obdobiach.

Oblasti pomoci pre rodičov

Poradenstvo pre rodičov

Majte výchovu pevnejšie vo svojich rukách. Poradenstvo sa môže týkať podpory v čase, keď Vám správanie dieťaťa spôsobuje obavy. Pri poradenstve môžete nájsť odpovede na otázky ohľadom porúch pozornosti (ADHD/ADD) a učenia sa.

Vzdelávanie pre rodičov

Naučte sa používať nové stratégie, ktoré Vám prinesú spokojnejšiu rodinnú atmosféru.  Vzdelávania sú plné konkrétnych odporúčaní, ktoré viete vyskúšať doma. Predstavujú výber mojich najobľúbenejších metód, ktoré mám overené v praxi.

Videokurz

Učte sa doma efektívnejšie. Zapojte pri učení zmysly, získajte zručnosti ako na učenie sa a realizáciu korekčných cvičení. Vďaka 10.-tim videolekciám spoznajte silu pozitívneho sprevádzania dieťaťa pri učení sa. Vhodné pre rodičov predškolákov a prváčikov na ZŠ.

Slovami rodičov a detí

Helenka predškoláčka

Moja mama je psychologička, ale Soňa, tá naozaj rozumie deťom.

Veronika maminka

Ja neviem tie odborné veci opísať. My k Vám jednoducho so synom radi chodíme.

Magdaléna maminka

Vy ste taký poklad. Máme teraz ťažšie obdobie. Ďakujem za nádej a optimizmus a budem sa tešiť, ak zostaneme v kontakte.

Adamko škôlkár

Ahoj teta Soňa. Veľmi sa na teba teším, kedy ku tebe ešte pôjdem. Len mi je za tebou smutno. Ale rád za tebou som chodieval. Ahoj. pozdravuje ťa mama, tato, Adamko, Filipko