Obávate sa, že vývin Vášho dieťaťa nie je v poriadku?

Máte pocit, že by sa Vášho dieťaťa mohli týkať poruchy pozornosti alebo učenia? Uvítate pomoc pri riešení výchovnej neistoty?

Ste tu správne

Moja ponuka


Raný vývin

Starostlivosť poskytujem deťom od 3 rokov. Pomôžem Vám zorientovať sa v obavách a ponúkam pomoc pri prvých ťažkostiach. Špecializujem sa na skoré odhaľovanie vývinových porúch s cieľom poskytovať včasnú intervenciu pre deti s varovnými signálmi na ADHD/ADD a poruchy učenia.

Prevencia

Stimulačné programy pozitívne podporujú vývin detí s varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti v predškolskom veku. Vaše dieťa bude pripravenejšie na školu. A to je môj cieľ - nestrácať drahocenný čas.

Výchova

Spoznajte so mnou svoj výchovný štýl a nájdite zlepšenia. Služby prispôsobujem jedinečnosti vašej rodiny. Mojim cieľom je nájsť riešenia, ktoré budú fungovať práve u vás. Zameriavam sa na pomoc pri emočných ťažkostiach (ako sú detské strachy, prekonanie ťažkých období - príchod súrodenca, rozvod rodičov) alebo problémoch v správaní (ako je nerešpektovanie autorít, agresívne správanie). Blízke sú mi špecifiká výchovy pri deťoch s poruchami pozornosti a učenia.

Aktuálne


CentrumDys

Michala Chrásteka 7A,

Nové Mesto nad Váhom

915 01

0904 373 316

pekarovicova@centrumdys.sk