Uvoľnite detské emócie a užite si pokojnejšie chvíle

POCHOPTE DIEŤA

Porozumenie situácie a správaniu dieťaťa prináša pochopenie. Získajte náhľad na Vaše dieťa a pozrite sa na situáciu jeho očami.

VYUŽITE TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL HRY

Využite liečebný účinok hry. Získajte pre dieťa priestor, kde sa bude vyrovnávať so zraňujúcimi zážitkami.

ZÍSKAJTE KONTROLU NAD SITUÁCIOU DOMA

Naučte sa používať efektívne rodičovské zručnosti a stratégie. Prevezmite výchovu dieťaťa pevne do svojich rúk.

Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Individuálne stretnutia dieťaťa s poradkyňou v herničke, ktoré pomáhajú dieťaťu vyrovnať sa s emóciami, čeliť svojim problémom a objavovať tvorivé riešenia na ich zvládnutie. Rodičom prináša porozumenie o situáci, v ktorej sa dieťa nachádza.

 • hrové stretnutia dieťaťa s poradkyňou v trvaní 45 min,
 • stretnutia prebiehajú 1x týždenne,
 • rodičovské konzultácie bez dieťaťa v trvaní 60 min,
 • cena:
  • úvodný zvýhodnený balíček 300€ (12 stretnutí + 3 rodičovské konzultácie)
  • hrové stretnutie dieťaťa s poradkyňou 25€/ 45 min
  • rodičovská konzultácia 25€/60min

Pre koho?

 • pre deti od 3 do 9 rokov,
 • pre deti, ktorých správanie vzbudzuje obavy u rodičov (napr.: agresívne správanie, nerešpektovanie autorít, úzkostné správanie),
 • pre deti, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácií (napr.: rozvod, úmrtie blízkych, život s chornickým ochorením, život s poruchou pozornosti),
 • pre deti, ktoré potrebujú podporiť v konkrétnej situácii (napr.: pri narodení súrodenca, nástup do školy/škôlky,  problémy s vyprázdňovaním)

Čo môžete získať?

 • bezpečný priestor pre dieťa, kde môže vyjadriť svoje emócie a učiť sa sebakontole,
 • špeciálne hrové stretnutia,  počas ktorých si dieťa môže prehrať ťažko zvládnuteľné  zážitky zo svojho života,
  špeciálne stráveny čas, počas ktorého dieťa preberá zodpovednosť za svoje správanie a učí sa novým spôsobom riešenia situácie,
 • zmiernenie prejavov správania u dieťaťa, ktoré vzbudzujú u rodičov obavy,
 • rodičovské zručnosti, ktoré pomáhajú upokojiť situáciu doma

 

Minimálny počet stretnutí je 12, čo je počet stretnutí, kedy je možné hovoriť o minimálnom terapeutickom efekte. Väčšinou je však na trvalé zmeny potrebné stretnutí viac.

 • Podľa výskumov majú deti najväčší benefit z 30-tich až 40-tich stretnutí. Dĺžka poradenského procesu záleží od viacerých faktoroch a závažností ťažkostí.
 • Zvážte to prosím pred začatím spolupráce po časovej i finančnej stránke.

Eduworld, autorský článok                            TERAPIA HROU ZAMERANá NA DIEŤA - prístup, ktorý deťom pomáha prekonávať ťažké obdobia. Celý článok

3.12..2020 Ahoj Mama, rozhovor
CHCETE ZLEPŠIŤ VZŤAH S DIEŤAŤOM A ZMIERNIŤ JEHO STRES? O terapii hrou... Celý článok

Slovami rodičov

Ďakujem za obohatenie, ktorého sa mi dostalo. Naše ťažkosti ustúpili a mám pocit, že sme prekonali jedno náročné obdobie.

Zuzana

Na terapiu nás dohnalo správanie dcérky, kedy sme si už nevedeli rady s jej výbuchmi hnevu. Kopili sa na ňu sťažnosti v škôlke. Prvú úľavu sme pocítili veľmi rýchlo. Ďakujeme.

Erika

Po ukončení hrových stretnutí sa stal syn menej útočným. Získali sme veľa odpovedí a porozumeli jeho volaniu. Som rada, že som sa odhodlala Vás vyhľadať.

Silvia

Zachytené okamihy