Dysgrafia

Je špecifická porucha učenia, ktorá zapríčiňuje ťažkosti v oblasti písania a schopnosť naučiť sa písať. Dysgrafia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa lenivé alebo hlúpe.

Dysgrafia sa väčšinou diagnostikuje až po nástupe na základnú školu. Ale už v predškolskom veku je možné všímať si varovné signály. Predškolský vek je ideálny na začatie nápravy korekcie.

Prezrite si znaky dysgrafie. Pokiaľ sa u Vaše ho dieťaťa tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dysgrafiu zaujímať viacej.

Varovné signály

BATOĽACÍ VEK

do 3 rokov
  • do veku 3 rokov nie sú pozorovateľné významné varovné signály,
  • je možné pozorovať ťažkosti v sebaobsluhe,
  • dieťa nejaví záujem o kreslenie, resp. čmáranie ceruzkami.

PREDŠKOLSKÝ VEK

do 6 rokov
  • dieťa nejaví záujem o kreslenie, vyhýba sa kresleniu,
  • oproti rovesníkom je kresba dieťaťa chudobnejšia,
  • nesprávne drží ceruzku,
  • dieťa kŕčovito drží ceruzku, sťažuje sa na bolesti ruky,
  • stopa kresby je príliš silná alebo príliš slabá,
  • dieťa nedokáže prekresliť základné tvary podľa vzoru.

Čo môžem urobiť