Obchodné podmienky

V tejto časti sú spísané podmienky, ktoré upravujú naše vzájomné dohody, komunikáciu a poskytovanie služieb. Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov je spracovaná samostatne na tomto mieste.

To najdôležitejšie - jednoducho a stručne

Pokiaľ Vás odrádza, rovnako ako mňa, čítanie právnych a odborných zmlúv, dovolila som si spísať to najdôležitejšie na začiatok. Pri každej dohodnutej službe postupujem rovnako:

  • dohoda:

na začiatku každej spolupráce sa dohodneme a našu dohodu písomne alebo ústne potvrdíme. V prípade individuálnych služieb a konzultácií, je našou dohodou spísanie si Vašich očakávaní a podpísanie kontraktu. To je pre mňa kompasom pri stretnutiach a konzultáciách. V prípade kurzov (skupinových alebo videokurzu) sa snažím podrobne opísať, čo môžete očakávať a máte vždy možnosť osloviť ma pri objednávaní a uistiť sa, nakoľko je daný produkt vhodný pre Vás a Vašu situáciu.

  • komunikácia:

počas využívania služieb som vždy otvorená vypočuť si Vaše názory, pripomienky a prípadné výhrady. Snažím sa vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám. Ak je to v mojich silách a ak to nevnímam v rozpore s etickým kódexom alebo v rozpore s cieľmi, ktoré sme si v dohode zadefinovali, snažím sa flexibilne prispôsobovať Vašim potrebám.

  • niečo nevyšlo podľa našich predstáv:

napriek všetkému sa môže stať, že nie ste spokojná/ý s mojimi službami. Stalo sa mi to zatiaľ len jedenkrát, ale táto skúsenosť ma naučila hľadať možnosti, ako sa dohodnúť. Pokiaľ cítite nespokojnosť, nemajte obavy mi o nich povedať. Ak máte konkrétny návrh ako našu spoluprácu ukončiť tak, aby ste necítili krivdu (pri obchodných podmienkach najčastejšie hovoríme o krivde finančnej), pokojne mi svoj návrh predostrite.

Kontaktovať ma môžete telefonicky na čísle 0904 373 316, písomne na adrese: M. Chrásteka 7A, Nové Mesto nad Váhom 915 01 alebo e-mailom na pekarovicova@centrumdys.sk.

Pre písomný a e-mailový kontakt, môžete využiť navrhnutú formulár "odstúpenie od zmluvy"

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát: Soňa Pekarovičová CentrumDys, M. Chrásteka 7, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

Oznamujem Vám týmto, že odstupujem od zmluvy:

Názov služby/produktu:

Dátum uzatvorenia zmluvy/ číslo faktúry (ak si spomeniete, uľahčí na tom vybavenie formalít):

Cena, ktorú som uhradil/a:

Vaša adresa:

Zaplatenú cenu/ pomernú časť ceny vrátiť na účet IBAN:

Dátum:

Podpis/meno a priezvisko: 

Celé znenie obchodných podmienok

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Mgr. Soni Pekarovičovej Centrum Dys, so sídlom Michala Chrásteka 2675/7A, Nové Mesto nad Váhom, 91501, IČO: 40678253, DIČ: 107 067 9907 , zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 308-5346 oprávnenie vydal OÚ Nové Mesto nad Váhom (ďalej len “CentrumDys”) a Vás - mojich klientov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Poskytovateľka služieb je Soňa Pekarovičová, ktorá poskytuje služby v oblasti mimoškolského vzdelávania, lektorovania a poradednstva. Všetky služby aj s popisom sú zverejnené na stránke www.centrumdys.sk.  Klient/tka je zákazník/čka, ktorý/á na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s CentrumDys.

Uzatvorením zmluvy s CentrumDys potvrdzujete, že ste si podmienky prečítali a že im rozumiete a zaväzujete sa ich dodržiavať.

. uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu zmluvy dochádza objednaním si služby CentraDys a/alebo podpísaním kontraktu. Na základe objednávky je Vám vystavená faktúrra. Jej zaplatením je  zmluva obojstranne uzatvorená.

Vyhradzujem si právo, uzatvorenie zmluvy odmietnuť. Väčšinou sa jedná o situácie, kedy nie je v mojich silách splniť Vaše očakávania, z časových a etických dôvodov.

. poskytovanie služieb

Služby poskytujem osobne alebo on-line. V prípade osobne poskytovaných služieb pred začiatkom poskytujem bezplatnú konzultáciu, počas ktorej si vyjasníme podmienky a pravidlá spolupráce.

Ceny za služby sa riadnia platným cenníkom. Je možné sumu za služby uhradiť v splátkach.

Poskytovanie služby je dohodnuté vopred. Pri vzdelávacích aktivitách je určený dĺžkou kurzu, ktorý je uvedený v popise. V prípade individuálnych stretnutí je dĺžka odhadnutá pred začatím spolupráce. Počas nej spoločne vyhodnucujeme úspešnosť a na základe vzájomnej dohody odhadujeme dĺžku spolupráce.

Prístup do členskej zóny na webstránke je určený tým, ktorí si vybrali službu Videokurz. Prístup k videokurzu máte dovtedy, dokedy potrebujete a dovtedy, dokiaľ nedôjde k ukončeniu fungovania CentraDys.

. odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ chcete odstúpiť od zmluvy postup je nasledovný:

  • senzorický profil, stimulačné & korekčné programy s deťmi, poradenské rozhovorykonzultácie s rodičmi: v prípade Vašej nespokojnosti je ma kontaktujte s požiadavkou o ukončenie spolupráce. Finančne vyrovnanie predstavuje (doplatenie alebo vrátenie peňazí) vypočítame podľa zrealizovaných stretnutí.
  • poradenstvo s prvkami terapie hrou: môžete kedykoľvek ukončiť spoluprácu. Avšak v záujme dieťaťa je vhodné umožniť mi minimálne 3 ukončovacie stretnutia, ktoré prebiehajú iným spôsobom a umožnia dieťaťu ukončiť a uzatvoriť procesy. Finančne vyrovnanie predstavuje (doplatenie alebo vrátenie peňazí) vypočítame podľa zrealizovaných stretnutí.
  • skupinové kurzy (zážitkové kurzy, kurz Filiálnej terapie a iné formy workshopov a kurzov): pri prihlasovaní sa na kurz je vždy zverejnená možnosť STORNO poplatkov, konkrétne pre každý jeden kurz. Pri prihlasovaní sa na kurz dávate súhlas, že ste s nimi stotožnení. Pokiaľ sa však stane situácia, ktorá si vyžaduje osobnú komunikiáciu a nedá sa ošetriť všeobecnými STORNO podmienkami, kontaktujte ma a budeme hľadať riešenie.
  • Videokurz Učte sa doma s väčšou ľahkosťou: pokiaľ sa rozhodnete, že videokurz nie je pre Vás vhodný, môžete bez udania dôvodu zrušiť spoluprácu počas 14 dní.

Pri odstúpení od zmluvy, môžete využiť formulár na začiatku stránky alebo ma kontaktovať ľubovolným spôsobom.

. ochrana mojej tvorby

Pre využívanie niektorých služieb (napr.: videokurz) je nutné využívať tzv. členskú zónu na webstránke. K nej majú prístup len klienti/tky, ktorí/é majú zriadený účet. Pozor! Tento účet nie je možné zdieľať s nikým iným (s výnimkou druhého rodiča alebo starého rodiča). Akceptovaním tohto pravidla podporíte moju prácu a úsilie a umožníte, aby som mala energiu vytvárať stále nové a lepšie obsahy pre Vás. Pokiaľ máte pocit, že by informácie z členskej zóny mohli niekomu pomôcť, odporučte mu prosím služby CentraDys

Pri väčšine kurzov sú Vám k dispozícii tlačené alebo pdf materiály na stiahnutie/vo vytlačenej forme. Tieto materiály nie je dovolené voľne šíriť a vzťahujú sa na ne autorské práva. Prosím zabezpečte ich ochranu.

. vaše povinnosti

Pokiaľ využívate služby (napr.: videokurz), kde je nutné využívať tzv. členskú zónu, získavate prihlasovacie údaje a heslo. Je Vašou povinnosťou zabezpečiť ich bezpečnosť (odhlasovaním sa z účtu, vytvorením bezpečného hesla). Zabránite tým zneužitiu Vašeho účtu.

V prípade kúpy videokurzu, ste si vedomí, že kurz je určený rodičom a nie odbornej verejnosti. Ak sa aj ako odborník/čka pracujúca s deťmi rozhodnete kurz kúpiť, nezdieľate videokurz v širších skupinách a kolektívoch. Pokiaľ ste si kúpili balík MAXI, je v súlade z obchodnými podmienkami zdielať obsah videa s odbornými pracovníkmi/pracovníčkami inštitúcie, OZ a pod. aj nad rámec zakúpených 3 vstupov.

Pokiaľ zistíte alebo nadobudnete podozrene, že Vaše prihlasovacie údaje do členskej zóny používa aj niekto s neoprávneným prístupom, je Vašou povinnosťou ma o tom informovať. Verím, že situáciu dokážeme vyriešiť.

Počas niektorých konzultácií a služieb získavate písomný materiál pre Vás rodičov. Tento materiál slúži na to, aby ste vedeli doma pracovať so svojim dieťaťom. Dôležitou súčasťou tvorby bolo zhodnotenie situácie na základe našich konzultácií a/alebo stretnutí. Tieto materiály nie je dovolené voľne šíriť. Prosím zabezpečte ich ochranu.  Ak uznáte, že by mohol niekomu pomôcť, odporučte mu prosím CentrumDys. Pomôžete tak zlepšovať moje služby. Zároveň predídete riziku, že dané aktivity budú nevhodne zvolené k ťažkostiam iného dieťaťa. Výnimku tvorí písmné spracovanie senzorického profilu. Budem rada, ak ho ukážete ďalším odborníkom a odborníčkam, ktorí/é poskytujú starostlivosť Vašemu dieťaťu, s cieľom zefektívniť pomoc.

Rada hovorím, že do svojich služieb vkladám to najlepšie zo mňa. Verím, že nebude pre Vás ťažké, využívať to najlepšie zo mňa v súlade s týmito pravidlami.

. vaše komentáre na webstránke a/alebo sociálnych sietiach a e-mailové správy

Som vďačná za vaše komentáre, fotografie a správy, kde sa so mnou delíte o svoje zážitky, úspechy, názory, či mi v nich vyjadrujete spätnú väzbu. Týmto úkonom mi dávate právo na bezplatné použitie Vašeho obsahu. Využívam ho na komunikáciu na sociálnych sietiach alebo na webstránke počas písania blogov či ako recenzie na moju prácu.

Aj preto chráňte svoje súkromie a myslite na to, že akýkoľvek Váš obsah zverejnený v on-line prostredí, môže byť viditeľný a použitý týmto spôsobom. Vkladajte svoje obsahy opatrne a zvážujte pred uverejnením dôsledky. Verím, že zdielanie komentárov je v konečnom dôsledku prostriedok ako motivovať a povzbudzovať ďalších ľudí.

Vaše zdieľané obsahy sa môžu stať súčasťou mojich autorských diel. Zverejnením obsahu na stránkach a sociálnych sietiach CentrumDys mi dávate súhlas použiť ho v dielach a zdieľať s tretími osobami. Ja ďakujem, že môžem spolu s Vami tvoriť užitočné diela, ktoré pomáhajú.

. porušenie obchodných podmienok

Verím, že sa tak nikdy nestane. Avšak v prípade porušenia obchodných podmienok, budem nútená odstúpiť od zmluvy a žiadať o náhradu škody.