Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Individuálne stretnutia dieťaťa s poradkyňou v herničke, ktoré pomáhajú dieťaťu vyrovnať sa s emóciami, čeliť svojim problémom a objavovať tvorivé riešenia na ich zvládnutie. Rodičom prináša porozumenie o situáci, v ktorej sa dieťa nachádza.

 • 12 hrových stretnutí v trvaní 45 min,
 • stretnutia prebiehajú 1x týždenne,
 • 4 rodičovské konzultácie v trvaní 60 min,
 • cena: 300€ (25€/ stretnutie)
Pre koho?
 • pre deti od 3 do 9 rokov,
 • pre deti, ktorých správanie vzbudzuje obavy u rodičov (napr.: agresívne správanie, nerešpektovanie autorít, úzkostné správanie),
 • pre deti, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácií (napr.: rozvod, úmrtie blízkych, život s chornickým ochorením, život s poruchou pozornosti),
 • pre deti, ktoré potrebujú podporiť v konkrétnej situácii (napr.: pri narodení súrodenca, nástup do školy/škôlky,  problémy s vyprázdňovaním)
Čo môžete získať?
 • bezpečný priestor pre dieťa, kde môže vyjadriť svoje emócie a učiť sa sebakontole,
 • špeciálne hrové stretnutia,  počas ktorých si dieťa môže prehrať ťažko zvládnuteľné  zážitky zo svojho života,
 • špeciálne stráveny čas, počas ktorého dieťa preberá zodpovednosť za svoje správanie a učí sa novým spôsobom riešenia situácie,
 • zmiernenie prejavov správania u dieťaťa, ktoré vzbudzujú u rodičov obavy,
 • rodičovské zručnosti, ktoré pomáhajú upokojiť situáciu doma

Minimálny počet stretnutí je 12, čo je počet stretnutí, kedy je možné hovoriť o minimálnom terapeutickom efekte. Väčšinou je však na trvalé zmeny potrebné stretnutí viac.

 • Podľa výskumov majú deti najväčší benefit z 30-tich až 40-tich stretnutí. Dĺžka poradenského procesu záleží od viacerých faktoroch a závažností ťažkostí.
 • Zvážte to prosím pred začatím spolupráce po časovej i finančnej stránke.

Slovami rodičov

Ďakujem za obohatenie, ktorého sa mi dostalo. Naše ťažkosti ustúpili a mám pocit, že sme prekonali jedno náročné obdobie.

Zuzana

Na terapiu nás dohnalo správanie dcérky, kedy sme si už nevedeli rady s jej výbuchmi hnevu. Kopili sa na ňu sťažnosti v škôlke. Prvú úľavu sme pocítili veľmi rýchlo. Ďakujeme.

Erika

Po ukončení hrových stretnutí sa stal syn menej útočným. Získali sme veľa odpovedí a porozumeli jeho volaniu. Som rada, že som sa odhodlala Vás vyhľadať.

Silvia

Zachytené okamihy