(PRED)ŠKOLSKÁ PRÍPRAVA

Začnite s prípravou na školu hneď ako sa objavia Vaše pochybnosti a so  školákmi a školáčkami  sa učťte efektívnejšie

ZAČNITE HNEĎ

Nemusíte čakať na stanovenie diagnózy. Podporou tzv. predškolských zručností, viete naštartovať procesy potrebné  na učenie sa v škole. Zabezpečte dieťaťu potrebný základ k zvládnutiu školy.

UČŤE SA EFEKTÍVNEJŠIE

Pokiaľ Vašemu (pred)školákovi nestačia štandartné metodiky, využite metódy senzorickej a bilaterálnej integrácie. Polovica detí s poruchou učenia sa potrebuje práve tento typ intervencie.

ZÍSKAJTE PROGRAM NA MIERU

Všetky stimulačné programy sú tvorené konkrétne pre Vaše dieťa. Získajte viac ako všeobecné metodiky, získajte cielenú starostlivosť.

Vyberte si službu

Senzorický profil

Je základom. Prezradí nám v akom stave je proces senzorickej integrácie (schopnosti telesného vnímania) u Vašeho dieťaťa. Aký ma dopad na učenie a správanie dieťaťa a čo robiť na zmiernenie prejavov doma.

Stimulačný program

Prebieha formou individuálnych stretnutí s dieťaťom. Pracujeme na oslabeniach v oblasti senzorickej integrácie a (pred)školských zručností. Posilnenie oslabení vedie k zlepšeniu v oblasti bežného fungovania a učenia sa v škole.

Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Je cestou ako pomôcť dieťaťu vyrovnávať sa so svojimi emóciami. Pomáha mu vyrovnávať sa s úskaliami života s poruchou pozornosti a dopadmi na prežívanie a pocity spokojnosti dieťaťa.