POZORNOSŤ

Podporte svoje dieťa, nestrácajte čas a začnite hneď

SPOZNAJTE PRÍČINU

Viac ako polovica detí s poruchou pozornosti (ADHD/ADD) má ťažkosti v senzorickom spracovaní. Zistite ako je to u Vás a zamerajte sa na to podstatné. 

ZÍSKAJTE PROGRAM NA MIERU

Všetky stimulačné programy sú tvorené konkrétne pre Vaše dieťa. Získajte viac ako všeobecné metodiky, získajte cielenú starostlivosť.

MAJTE DOMA VIAC POHODY

Rovnako ako oslabené funkcie mozgu, je dôležitá aj emočná stránka poruchy pozornosti. Pomôžte svojmu dieťaťu vyrovnať sa s emóciami správaním.

Vyberte si službu

Senzorický profil

Je základom. Prezradí nám v akom stave je proces senzorickej integrácie (schopnosti telesného vnímania) u Vašeho dieťaťa. Aký ma dopad na učenie a správanie dieťaťa a čo robiť na zmiernenie prejavov doma.

Stimulačný program

Prebieha formou individuálnych stretnutí s dieťaťom. Pracujeme na oslabeniach v oblasti senzorickej integrácie a (pred)školských zručnostiach. Posilnenie oslabení vedie k zlepšeniu v oblasti bežného fungovania a učenia sa.

Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Je cestou ako pomôcť dieťaťu vyrovnávať sa so svojimi emóciami. Pomáha mu vyrovnávať sa s úskaliami života s poruchou pozornosti a dopadmi na prežívanie a pocity spokojnosti dieťaťa.